Tài liệu hữu ích

Lựa chọn của KisStartup
Thứ tư, Tháng 4 4, 2018 - 11:17
Song song với các bài viết của chính KisStartup, chúng tôi sẽ mở ra phần lựa chọn của KisStartup để...
Video
Thứ tư, Tháng 3 28, 2018 - 11:03
[LEAN STARTUP] Vẽ chân dung khách hàng Khách hàng chính là một trong những yếu tố hàng đầu giúp...
Công cụ
Thứ sáu, Tháng 3 16, 2018 - 12:20
Là một doanh nghiệp khởi nghiệp, bạn biết rằng mình có vô khối công việc cần làm, rất nhiều việc...
Công cụ
Thứ sáu, Tháng 3 16, 2018 - 12:17
Để tiếp cận khách hàng là doanh nghiệp, bạn sẽ phải vượt qua những “người gác cổng” nào? Chuông...
Công cụ
Thứ sáu, Tháng 3 16, 2018 - 11:39
Bạn đang bán hàng cho ai? Tôi đang bán một ứng dụng cho những người trẻ, để đọc XYZ trên mạng Người...
Công cụ
Thứ sáu, Tháng 3 16, 2018 - 11:35
Quy mô thị trường tiềm năng phản ánh tầm nhìn và giúp bạn xây dựng chiến lược kế hoạch hành động....
Công cụ
Thứ sáu, Tháng 3 16, 2018 - 10:32
Doanh nghiệp xã hội (DNXH), mặc dù vẫn là một khái niệm gây tranh cãi, không ai phủ nhận rằng DNXH...
Giới thiệu sách
Thứ tư, Tháng 1 17, 2018 - 10:39
Không ít các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp tốn rất nhiều thời gian mở công ty, xây dựng bộ...
Blogs
Thứ tư, Tháng 1 17, 2018 - 10:39
Với một doanh nghiệp khởi nghiệp, nếu ở quy mô nhỏ và số vốn không nhiều, việc đau đầu nhất...