Đào tạo Đổi mới sáng tạo

30/04/19 09:04:07 Lượt xem:

Đổi mới sáng tạo nội bộ hiệu quả cần bắt đầu từ cung cấp cho mỗi thành viên trong tổ chức những công cụ, kiến thức mới và quan trọng hơn là tư duy mới. Với kinh nghiệm đào tạo cho cả doanh nghiệp và startup, chúng tôi có thể hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn muốn thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên. Với chương trình đào tạo được kiểm chứng qua các khách hàng, chúng tôi mong muốn mang lại những giá trị thực tiễn cho hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo phân loại cho nhiều cấp độ quản lý, thực thi khác nhau với các kiến thức và công cụ khác nhau

Để tìm hiểu cách thức hoạt động của chương trình cũng như nội dung chi tiết, xin bày tỏ quan tâm với chúng tôi qua : https://kisstartup.com/vi/lien-he hoặc email cho chúng tôi qua hello@kisstartup.com. Chúng tôi sẽ phản hồi sau 24h. Bạn cũng có thể gọi cho chúng tôi theo số +84 982 498 095 (Ms. Mai) hoặc +84 978 137 894 (Ms. Thảo) 

Tin tức liên quan