Chương trình

Thứ năm, Tháng 9 10, 2020 - 10:06
GIỚI THIỆU - KISUNI LÀ GÌ?  Là một dự án nằm trong hoạt động hỗ trợ cộng đồng ra đời với mục tiêu hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu. Đúc kết từ 5 năm kinh nghiệm làm việc với các trường đại học, đào tạo người giảng dạy...
Thứ ba, Tháng 9 8, 2020 - 23:57
  Theo Tổng cục thống kê, 84% doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng tiêu cực do COVID 19. Bạn đang có những áp lực phải đối mặt: (1) Đổi mới mô hình kinh doanh để...
Thứ ba, Tháng 4 30, 2019 - 23:30
Không gian Đọc Đổi mới sáng tạo (Innovation Read Space - IRS) ra đời dưới sự...
Thứ ba, Tháng 4 30, 2019 - 23:14
 Chương trình Phát triển mạng lưới nhà đầu tư Việt Nam (Vietnam Investor Network Development - VIND) nằm trong nỗ lực thực hiện sứ mệnh...
Thứ ba, Tháng 4 2, 2019 - 10:59
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH IRCI THAY THẾ IPN  Thử nghiệm từ năm 2018, IPN ra đời nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động đổi mới...
Thứ sáu, Tháng 8 31, 2018 - 13:23
Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Thực phẩm và Đồ uống (Center for Food and Beverage Innovation - CFBI) trực thuộc Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam (RAV) và ...