Chương trình

Thứ ba, Tháng 4 30, 2019 - 23:30
Không gian Đọc Đổi mới sáng tạo (Innovation Read Space - IRS) ra đời dưới sự...
Thứ ba, Tháng 4 30, 2019 - 23:14
 Chương trình Phát triển mạng lưới nhà đầu tư Việt Nam (Vietnam Investor Network Development - VIND) nằm trong nỗ lực thực hiện sứ mệnh...
Thứ ba, Tháng 4 2, 2019 - 10:59
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH IRCI THAY THẾ IPN  Thử nghiệm từ năm 2018, IPN ra đời nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động đổi mới...
Thứ sáu, Tháng 8 31, 2018 - 13:23
Nhờ thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên phong phú, Việt Nam có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực Thực phẩm chưa hề được khai phá. Với định hướng trở thành...