Tài liệu hữu ích

Lựa chọn của KisStartup
Thứ hai, Tháng 11 15, 2021 - 16:52
Là báo cáo việc làm Fintech đầu tiên trên thế giới, chúng tôi đã nêu bật những phát hiện chính...
Lựa chọn của KisStartup
Thứ bảy, Tháng 7 3, 2021 - 20:45
Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích công nghệ tài chính hoặc fintech để thúc đẩy một xã hội không...
Lựa chọn của KisStartup
Thứ năm, Tháng 1 28, 2021 - 11:55
Bài viết của IMF - Sự nổi lên của tiền số do Tobias Adrian Tommaso và Mancini-Griffoli thực hiện...
Lựa chọn của KisStartup
Thứ hai, Tháng 12 28, 2020 - 10:56
Báo cáo về Đầu tư tác động ở khu vực Đông Nam Á vốn đang nổi lên như một khu vực nhận vốn đầu tư...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 12 22, 2020 - 20:12
Báo cáo về Fintech Việt Nam 2020 do FintechNews.sg cung cấp mang lại bức tranh toàn cảnh fintech...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 5 26, 2020 - 11:13
Các thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông, thủy sản lần lượt vẫn là Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, ASEAN...
Công cụ
Thứ tư, Tháng 4 22, 2020 - 17:06
Hướng dẫn về Uơm tạo và Tăng tốc tạo Tác động (Guide to Impact Incubation and Acceleration) là một...
Lựa chọn của KisStartup
Thứ bảy, Tháng 4 18, 2020 - 14:19
Điều gì xảy ra nếu chúng ta có thể khai thác sức mạnh của đổi mới công nghệ để giúp chuyển đổi các...
Lựa chọn của KisStartup
Thứ tư, Tháng 4 15, 2020 - 14:19
Tăng trưởng GDP quý 2 của Việt Nam dự báo khoảng 2,0 % so với cùng kỳ và thậm chí suy thoái nếu...