Nghiên cứu

17/01/18 09:01:56 Lượt xem: 2

Bên cạnh các hoạt động đào tạo, huấn luyện, cố vấn và kết nối đầu tư, với mong muốn có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tại KisStartup, mảng nghiên cứu đóng một phần không kém quan trọng trong sự phát triển của công ty. Với nỗ lực kết nối và liên tục hoàn thiện năng lực này, trong năm 2017,2018, KisStartup đã có những dự án nghiên cứu về khởi nghiệp, ĐMST tham gia cùng các chuyên gia đối tác như Dự án Đối tác ĐMST VIệt Nam - Phần Lan (IPP2), Đại học Tôn Đức Thắng - HCM, Dự án của chính phủ Đài Loan. 

Năng lực nghiên cứu thực tiễn về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của KisStartup được hình thành từ những công cụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà chúng tôi sử dụng trong quá trình đào tạo, được bổ trợ bởi chất liệu thực tiễn từ các startup và các dự án đổi mới sáng tạo chúng tôi làm việc cùng.

Năm 2017, Đội ngũ của KisStartup đã hoàn thành 07 case study nghiên cứu về những mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực công nghệ tiên phong theo đơn đặt hàng của Đại học Tôn Đức Thắng và FCU - Đại học Phùng Giáp, Đài Trung, Đài Loan. Các case study được trình bày tại Hội thảo Quốc tế: Business Opportunities and Innovative Models Driven by the Internet: Cases in Vietnam diễn ra tại HCMC vào tháng 3.2018 và Đài Loan 4.2018 Cũng trong năm 2017, chúng tôi tham gia vào 02 nghiên cứu chính sách quan trọng do dự án Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam Phần Lan (IPP) đặt hàng. 1. Mechanisms to improve financial models for startups; 2. Entrepreneurship & Innovation in Higher Education Institutions and Policy Implications from IPP case study.

Năm 2018, chúng tôi phối hợp với các đối tác khác nhau để xây dựng các nghiên cứu thực tiễn cho cộng đồng, các giáo trình đào tạo, các nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho những lĩnh vực đặc thù để từ đó cung cấp những thông tin có giá trị cho cộng đồng, các đơn vị hỗ trợ và các nhà lập sách.
KisStartup thực hiện các nghiên cứu liên quan đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp mang tính thực tiễn, hữu ích cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ trong và ngoài nước và các cơ quan chức năng và chính phủ. Những nghiên cứu góp phần làm quá trình ra quyết định hiệu quả hơn.

Một số các kết quả nghiên cứu trong năm 2018 mà thành viên của KisStartup đã thực hiện cùng các chuyên gia và nhà nghiên cứu khác

Tài liệu thảo luận chính sách "Cơ chế tài chính hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo - Kinh nghiệm của IPP2, các mô hình quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam" >> Tải tại đây

Tài liệu Thảo luận chính sách: Thúc đẩy giáo dục về đổi mới sáng tạo & khởi nghiệp trong các trường đại học >>Tải tại đây

Bài viết đăng trên tạp chí quốc tế: Applying mindfulness-based reliability strategy by the Internet of Things in healthcare – a business model in the Vietnamese market. Journal: Technological Forecasting & Social Change. >>Tải tại đây (đến hết ngày 29.2.2019) hoặc >>Tại đây

Bài viết đăng trên tạp chí quốc tế:Smart-building management system: An Internet-of-Things (IoT) application business model in Vietnam. Journal: Technological Forecasting & Social Change. >> Xem tại đây

- Hơn 45 bài viết, bài nghiên cứu trên các báo và tạp chí khác như Tia Sáng, Báo Đấu thầu, Thời Báo Kinh tế Việt Nam 

Năm 2019, chúng tôi sẽ cho ra mắt bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam VSEEM.

ĐỂ ĐẶT HÀNG NGHIÊN CỨU VỚI KISSTARTUP, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA EMAIL: HELLO@KISSTARTUP.COM

Nguyễn Đặng Tuấn Minh

ThS. Quản trị doanh nghiệp số. Đại học Westminster, Vương Quốc Anh. Cử nhân Kinh tế Đối ngoại Đại học Ngoại Thương, Hà Nội.

Tác giả cuốn sách “Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo – Tư duy và Công cụ”. NXB Phụ Nữ

Tác giả cuốn sách: Kinh doanh trực tuyến. Tối ưu hóa công cụ thương mại điện tử. NXB Dân Trí

Thành viên nghiên cứu báo cáo chính sách: Cơ chế để cải thiện các mô hình tài chính cho khởi nghiệp theo đặt hàng của Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP).

Thành viên nghiên cứu báo cáo chính sách: Đào tạo ĐMST và Khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo đại học tại Việt Nam theo đặt hàng của Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP).

Trưởng nhóm nghiên cứu 07 case studies Business Opportunities and Innovative Models Driven by the Internet: Cases in Vietnam

   

Phạm Thanh Hằng

Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội.

Hoàn thành chương trình đào tạo HLV khởi nghiệp tại KisStartup.

Sáng lập và vận hành Hằng Mun IELTS.

Thành viên nghiên cứu chính sách nghiên cứu Cơ chế để cải thiện các mô hình tài chính cho khởi nghiệp (Mechanisms to improve financial models for startups) theo đặt hàng của Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP).

Nguyễn Thị Hạnh

Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo. Đại học Ngoại Thương. Nhóm nghiên cứu 07 case studies Business Opportunities and Innovative Models Driven by the Internet: Cases in Vietnam

   
   

JUNIOR RESEARCH

   

Tạ Hương Thảo

Điều phối các chương trình nâng cao năng lực tại KisStartup

Phạm Thị Mai

Điều phối truyền thông và phát triển mạng lưới tại KisStartup.

Tác giả: 
KisStartup