Lựa chọn của KisStartup

Thứ hai, Tháng 11 15, 2021 - 16:52
Là báo cáo việc làm Fintech đầu tiên trên thế giới, chúng tôi đã nêu bật những phát hiện chính...
Thứ bảy, Tháng 7 3, 2021 - 20:45
Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích công nghệ tài chính hoặc fintech để thúc đẩy một xã hội không...
Thứ năm, Tháng 1 28, 2021 - 11:55
Bài viết của IMF - Sự nổi lên của tiền số do Tobias Adrian Tommaso và Mancini-Griffoli thực hiện...
Thứ hai, Tháng 12 28, 2020 - 10:56
Báo cáo về Đầu tư tác động ở khu vực Đông Nam Á vốn đang nổi lên như một khu vực nhận vốn đầu tư...
Thứ bảy, Tháng 4 18, 2020 - 14:19
Điều gì xảy ra nếu chúng ta có thể khai thác sức mạnh của đổi mới công nghệ để giúp chuyển đổi các...
Thứ tư, Tháng 4 15, 2020 - 14:19
Tăng trưởng GDP quý 2 của Việt Nam dự báo khoảng 2,0 % so với cùng kỳ và thậm chí suy thoái nếu...
Thứ tư, Tháng 1 23, 2019 - 11:51
Tài liệu thảo luận chính sách "Cơ chế tài chính hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo - Kinh nghiệm của IPP2...
Thứ tư, Tháng 1 23, 2019 - 11:48
INNOVATION FUNDING INSTRUMENT - Vietnam - Finland Innovation Partnership Programme, Phase II Là...
Thứ ba, Tháng 1 1, 2019 - 20:52
KisStartup xin giới thiệu với bạn cơ hội cho startup trong lĩnh vực năng lượng được hỗ trợ và tăng...