Công cụ

Thứ năm, Tháng 9 28, 2023 - 13:58
Bộ công cụ phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng di sản, văn hóa và phát triển bền vững...
Thứ tư, Tháng 4 22, 2020 - 17:06
Hướng dẫn về Uơm tạo và Tăng tốc tạo Tác động (Guide to Impact Incubation and Acceleration) là một...
Thứ sáu, Tháng 3 16, 2018 - 12:20
Là một doanh nghiệp khởi nghiệp, bạn biết rằng mình có vô khối công việc cần làm, rất nhiều việc...
Thứ sáu, Tháng 3 16, 2018 - 12:17
Để tiếp cận khách hàng là doanh nghiệp, bạn sẽ phải vượt qua những “người gác cổng” nào? Chuông...
Thứ sáu, Tháng 3 16, 2018 - 11:39
Bạn đang bán hàng cho ai? Tôi đang bán một ứng dụng cho những người trẻ, để đọc XYZ trên mạng Người...
Thứ sáu, Tháng 3 16, 2018 - 11:35
Quy mô thị trường tiềm năng phản ánh tầm nhìn và giúp bạn xây dựng chiến lược kế hoạch hành động....
Thứ sáu, Tháng 3 16, 2018 - 10:32
Doanh nghiệp xã hội (DNXH), mặc dù vẫn là một khái niệm gây tranh cãi, không ai phủ nhận rằng DNXH...