Hướng dẫn về Ươm tạo và Tăng tốc tạo Tác động

Hướng dẫn về Uơm tạo và Tăng tốc tạo Tác động (Guide to Impact Incubation and Acceleration) là một nguồn tài liệu tương tác cho các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp (ESO) đang vận hành các vườn ươm hoặc chương trình tăng tốc tạo tác động ở Châu Á-Thái Bình Dương và hơn thế nữa.

Kết hợp một số tri thức, công cụ, khung và chiến lược tốt nhất từ chương trình Frontier Incubators, tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan và thực tế về 10 chủ đề chính liên quan đến ươm tạo và tăng tốc từ một số tổ chức hỗ trợ giàu kinh nghiệm và hiểu biết nhất trên toàn thế giới.

Mặc dù chứa đựng rất nhiều thông tin, Hướng dẫn về Ươm tạo và Tăng tốc tạo Tác động nên được xem là điểm khởi đầu cho hành trình thực hành ươm tạo và tăng tốc. Tất cả chúng ta, dù có kinh nghiệm đến đâu, vẫn không ngừng học hỏi để cải thiện những gì chúng ta làm và điều chỉnh cách tiếp cận của chúng ta để thúc đẩy các doanh nhân mà chúng ta hỗ trợ.

Hướng dẫn này ở đây để thực hiện đúng như tên của nó - để hướng dẫn bạn qua một loạt các chủ đề và ý tưởng mà trước đây bạn có thể chưa xem xét và gợi mở suy nghĩ mới về việc thực hiện các chương trình có sức ảnh hưởng trong hệ sinh thái và bối cảnh của chính bạn.

Chủ đề trong Hướng dẫn về Ươm tạo và Tăng tốc chú trọng Tác động

  1. LÀM VIỆC VỚI CON NGƯỜI: hướng dẫn cách làm việc với và cho những người tạo nên chương trình ươm tạo hoặc tăng tốc của bạn
  2. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH MANG TÍNH TÁC ĐỘNG: hướng dẫn cách thiết kế chương trình ươm tạo hoặc tăng tốc thực sự tác động
  3. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG: hướng dẫn cách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đo lường tác động của họ
  4. ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC: hướng dẫn cách các vườn ươm và chương trình tăng tốc có thể tự đo lường tác động cho chính chương trình của mình
  5. TÀI CHÍNH BỀN VỮNG: hướng dẫn cách tổ chức của bạn/ doanh nghiệp bạn hỗ trợ bền vững về mặt tài chính trong ngắn hạn và dài hạn
  6. CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC ĐẦU TƯ THIÊN THẦN: hiểu về các chương trình tăng tốc dành cho nhà đầu tư thiên thần và các yếu tố cơ bản về đầu tư thiên thần
  7. CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP: hướng dẫn cách tìm kiếm, tuyển chọn, xây dựng mạng lưới cố vấn khởi nghiệp thành công
  8. TĂNG TRƯỞNG VÀ NHÂN RỘNG CHƯƠNG TRÌNH: hướng dẫn khi nào, tại sao và cách tăng trưởng và nhân rộng chương trình tăng tốc của bạn ra một khu vực/ thị trường mới
  9. QUYỀN & GIỚI: hướng dẫn cách tăng cường khả năng tiếp cận và hòa nhập của mọi giới.

Hướng dẫn có thể truy cập trực tiếp tại website hoặc tải về

Xem chi tiết công cụ tại: https://toolkits.scalingfrontierinnovation.org/guide/introduction/

Nguồn: Frontier Incubators - Hướng dẫn về Uơm tạo và Tăng tốc tạo Tác động, được cấp phép từ Liên bang Úc theo Giấy phép quốc tế CC BY-NC-ND 4.0. Liên bang Úc không nhất thiết phải xác nhận nội dung của ấn phẩm này.

Tác giả: 
Frontier Incubators

Tài liệu khác