Đào tạo gọi vốn

29/04/19 11:04:49 Lượt xem:

Các chương trình đào tạo gọi vốn tại KisStartup được chia làm các Module theo từng giai đoạn phát triển của startup. Tốt nghiệp các chương trình đào tạo gọi vốn tại KisStartup, bạn sẽ có cơ hội tham gia các buổi gặp gỡ nhà đầu tư.

MODULE ĐÀO TẠO

1. Nền tảng gọi vốn 

2. Các bộ công cụ cho gọi vốn

3. Thực hành gọi vốn

HOẠT ĐỘNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU ĐÀO TẠO 

1. Phân tích nhu cầu gọi vốn 

2. Đào tạo các nội dung gọi vốn

3. Những startup tốt nhất tốt nghiệp các chương trình đào tạo sẽ được tham gia vào Investor Conference gặp gỡ trực tiếp với các nhà đầu tư

4. Hỗ trợ kết nối với nhà đầu tư quan tâm 1:1

5. Tham gia nền tảng Net-A-Startup cho những cơ hội kết nối đầu tư sau đó

6. Tham gia hoạt động kết nối với doanh nghiệp (nếu là startup B2B)

SỰ KIỆN SẮP TỚI

  • Chương trình đào tạo gọi vốn Tháng 6.2019. Những startup tốt nhất sẽ tham gia cơ hội pitching tại Hội nghị đầu tư
  • Chương trình đào tạo gọi vốn Tháng 7.2019. Những startup tốt nhất sẽ tham gia cơ hội pitching tại Hội nghị đầu tư
  • Chương trình đào tạo gọi vốn Tháng 8.2019. Những startup tốt nhất sẽ tham gia cơ hội pitching tại Hội nghị đầu tư Investor Conference - Hội nghị Đầu tư Tháng 9.2019