Kis UNI

Thứ sáu, Tháng 1 21, 2022 - 16:18
Sau 06 năm liên tục đào tạo về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các dự án trong và ngoài trường đại học, đào tạo người đào tạo Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho hàng trăm giảng viên tại các trường đại học, năm 2021 KisStartup bắt đầu thử nghiệm quy trình giảng dạy các khóa học trực tuyến. Sau những...
Thứ sáu, Tháng 1 21, 2022 - 15:45
StartupBMA là dự án nằm trong KisUNI – thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST trong trường đại học với mục tiêu giới thiệu và phân tích các mô hình kinh doanh sáng tạo trên thế giới với...
Thứ tư, Tháng 9 9, 2020 - 21:37
GIỚI THIỆU - KISUNI LÀ GÌ?  Là một dự án nằm trong hoạt động hỗ trợ cộng đồng ra đời với mục tiêu hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu. Đúc kết từ 5 năm kinh nghiệm làm việc với các trường đại học, đào tạo người giảng dạy...