Về chúng tôi

Tầm nhìn của KISSTARTUP là trở thành một cộng đồng liên tục phát triển của những cá nhân, tổ chức ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, xây dựng, phát triển tại Việt Nam, hoạt động trên phạm vi toàn cầu và sáng tạo những tác động BỀN VỮNG.

FoodAlfa Ươm tạo & Tăng tốc, Phát triển Mạng lưới Nhà đầu tư...

Kết nối Công nghệ cao, Đào tạo Đổi mới sáng tạo trong Doanh nghiệp...

Đào tạo Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, Huấn luyện tăng cường 1:1,...

Đào tạo, Huấn luyện, Cố vấn, Nghiên cứu, Kết nối Doanh nghiệp

Sự kiện sắp tới

Chủ nhật, 27/09/2020 | 11:11 đến Thứ sáu, 18/12/2020 | 11:11

Bài viết của KisStartup

Khoa học Phát triển
Chủ nhật, 19/04/2020 | 10:29

Hãy dành 1 giờ cafe cùng KisStartup hoặc tham gia cùng chúng tôi