Tài liệu hữu ích

Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:48
Phần này, chúng tôi là do đặt tiêu đề bởi vì rõ ràng đến giai đoạn nào đó, bạn phải học cách nói...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:46
Cuốn sách tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn là Anything you want của Derek Sivers. Cuốn...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:42
Thương hiệu cá nhân vốn chỉ là cách mô tả hoa mỹ của giá trị mà mỗi cá nhân sáng tạo ra, mà nhắc...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:39
Nếu ở phần 1 bạn đã thấy vai trò của thương hiệu cá nhân và việc xây dựng nội dung, thì ở phần 2...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:35
Thượng Đế rất công bằng với cả người giàu có và người nghèo, tất cả đều chỉ có 24h một ngày, vì vậy...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:31
Chắc hẳn bạn từng nghe những câu nói hoặc câu chuyện hài hước về cuộc họp kiểu như: “Chúng ta cần...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:28
“Truyền cảm hứng: Làm thế nào để tạo ra những sản phẩm khiến mọi người yêu” là cuốn sách mà bất...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:24
Nếu ở phần 1 bạn trả lời câu hỏi tại sao phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp và sử dụng mạng xã hội...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:15
Chúng tôi cùng trở lại với bạn trong chuyên mục 5 phút mỗi ngày đọc sách cùng các chủ doanh nghiệp...