Chương trình giảng dạy đổi mới tuần hoàn Miễn phí cho các trường Đại học, Cao Đẳng

Quỹ ICM Falk, phối hợp với KisImpact, tự hào công bố chương trình giảng dạy MIỄN PHÍ của chúng tôi về Kinh tế tuần hoàn, tinh thần kinh doanh và đổi mới!
Chương trình giảng dạy và 03 học phần sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước về cách hiểu về biến đổi khí hậu, sự cần thiết của nền kinh tế tuần hoàn và sự cần thiết của đổi mới để giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách nhất.

Bộ sản phẩm bao gồm 03 giáo án chi tiết dành cho giáo viên và trình chiếu slideshow cho lớp học kết hợp. Tất cả nội dung là song ngữ và miễn phí cho tất cả độc giả.

giáo án
Tải xuống giáo án của học phần 101 bằng tiếng Anh tại đây và bằng tiếng Việt tại đây.

Tải xuống giáo án của học phần 102 bằng tiếng Anh tại đây và bằng tiếng Việt tại đây.

Tải xuống giáo án của học phần 103 bằng tiếng Anh tại đây và bằng tiếng Việt tại đây.

Trình chiếu
Tải xuống bản trình chiếu của học phần 101 bằng tiếng Anh tại đây và bằng tiếng Việt tại đây.

Tải xuống bản trình chiếu của học phần 102 bằng tiếng Anh tại đây và bằng tiếng Việt tại đây.

Tải xuống bản trình chiếu của học phần 103 bằng tiếng Anh tại đây và bằng tiếng Việt tại đây.

Tài liệu này được KisImpact phát triển, thử nghiệm và đánh giá như một phần của chương trình Đào tạo thí điểm đổi mới sáng tạo tuần hoàn do Quỹ ICM Falk tài trợ.

Bản quyền tài liệu giảng dạy thuộc về ICM Falk Foundation. Bộ tài liệu giảng dạy được cấp phép cho bạn theo CC BY-SA 4.0 Điều này có nghĩa là bạn được phép sử dụng, điều chỉnh, xây dựng tài liệu của mình trên tài liệu giảng dạy này theo bất kỳ cách nào với các điều kiện sau: bắt buộc phải trích dẫn.

Chứng chỉ cũng cho phép bạn sử dụng nó cho mục đích thương mại. Nếu bạn điều chỉnh hoặc xây dựng trên tài liệu, bạn cần sử dụng cùng một chứng chỉ.

Đối với mục đích trích dẫn, vui lòng sử dụng như sau:

Trong tiếng Việt:

Phiên bản ngắn: Quỹ ICM Falk (2022) [CC BY-SA 4.0]
Phiên bản đầy đủ: Bộ tài liệu giảng dạy trong Chương trình đào tạo thí điểm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong Kinh tế tuần hoàn 2022 tài liệu của Giáo dục ICM Falk, xây dựng, thử nghiệm, đánh giá bởi KiImpact
Bằng tiếng Anh:

Phiên bản ngắn: ICM Falk Foundation (2022) [CC BY-SA 4.0]
Phiên bản đầy đủ: Hỗ trợ bài học được phát triển từ chương trình thí điểm Đổi mới tuần hoàn 2022, do ICM Falk Foundation tài trợ và KisImpact triển khai https://www.icmfalkfoundation.org/wp-content/uploads/2023/04/

Tác giả: 
KisImpact

Tài liệu khác