Ra mắt Báo cáo Đổi mới sáng tạo trong trường đại học cho sinh viên kỹ thuật, công nghệ

Trong khi xu hướng liên ngành, phần cứng thông minh, công nghệ phục vụ giải quyết các vấn đề môi trường, v.v. đang tạo nên những động lực mạnh mẽ cho khởi nghiệp khu vực kỹ thuật, thì dường như các trường đại học tại Việt Nam vẫn đang vướng mắc để thúc đẩy hệ sinh thái của mình phát triển đúng với tiềm năng.

 

Năm 2021, chúng tôi triển khai chương trình Ươm tạo Giải pháp Thay thế nhựa C-Plastics (C- Plastics) hợp tác cùng Quỹ Ida C. & Morris Falk Foundation (ICM Falk Foundation), Spring ActivatorThe Incubation Network. Qua chương trình chúng tôi đã thử nghiệm thành công mô hình ươm tạo dành cho dự án khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu của sinh viên kỹ thuật, công nghệ. Sau chương trình, 100% dự án đều kiểm chứng được mô hình kinh doanh, thu hút khách hàng - trong đó có khách hàng là tập đoàn lớn, cải tiến đáng kể sản phẩm mẫu và tiềm năng thử nghiệm thực tế ở quy mô nhỏ. Dựa trên kết quả có được từ C-Plastics, chúng tôi mong muốn đi sâu vào hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học, bắt đầu từ dự án khởi nghiệp từ sinh viên kỹ thuật, công nghệ.

Chúng tôi có dịp được trao đổi cùng chủ dự án sinh viên, giảng viên đang trực tiếp hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học và/hoặc giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) cho sinh viên từ các trường đại học kỹ thuật, công nghệ để hiểu thêm về thách thức và cơ hội trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở sinh viên kỹ thuật, công nghệ. Kết hợp với kinh nghiệm từ C-Plastics, chúng tôi đề xuất một số giải pháp để đưa hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên ở các trường đại học kỹ thuật, công nghệ phát triển lên và đi vào thực chất.

Tháng 04 năm 2022, chúng tôi xin ra mắt Báo cáo Đổi mới sáng tạo trong trường Đại học cho sinh viên kỹ thuật, công nghệ được thực hiện dưới dự hỗ trợ của giảng viên, sinh viên, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường Đại học đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật, Công nghệ tại Việt Nam.

Báo cáo được thực hiện với sự hợp tác của Quỹ Ida C. & Morris Falk Foundation (ICM Falk Foundation).

Xem chi tiết và Tải báo cáo TẠI ĐÂY.

Tài liệu khác