Báo cáo xu hướng Fintech và việc làm trong Fintech của CFTE

Là báo cáo việc làm Fintech đầu tiên trên thế giới, chúng tôi đã nêu bật những phát hiện chính trong ngành Fintech, các vai trò công việc tiềm năng và các kỹ năng tuyển dụng liên quan cần thiết để hỗ trợ tạo việc làm trong tương lai và cơ hội cho các chính phủ, cơ quan quản lý, nhà tuyển dụng và ứng viên.

-- 

Tóm tắt: Với tỷ lệ chấp nhận toàn cầu ngày càng tăng, ngành Fintech đã trở thành một nguồn cơ hội việc làm, do đó đại diện cho một lựa chọn khả thi cho các chuyên gia và sinh viên, cho dù họ có kiến ​​thức nền tảng về dịch vụ tài chính, công nghệ, hoặc các ngành công nghiệp khác.
Báo cáo việc làm Fintech nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về các công việc được cung cấp bởi Fintech các công ty, phân tích các kỹ năng cần thiết để tham gia lĩnh vực mới này và thảo luận về hậu quả cho cá nhân và phân nhánh cho ngành.
Nói rộng hơn, vì tài chính kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng, các vai trò mới đang được tạo ra trong khi những thứ khác đang trở nên lỗi thời. Điều này đòi hỏi một nhận thức mới về cơ hội sinh ra từ sự phát triển Fintech cho những người tìm việc, các tổ chức tuyển dụng, chính phủ, cơ quan quản lý và các viện giáo dục đại học.
Vì Fintech là một ngành đang phát triển nhanh chóng, việc tìm kiếm và phân tích có liên quan và dữ liệu ngày tháng sẽ luôn chứng minh một thách thức. Tuy nhiên, việc phân tích định lượng và dữ liệu định tính kết hợp với kiến ​​thức của CFTE về ngành sẽ cung cấp cho người đọc hiểu rõ về xu hướng công việc Fintech ngày nay.
Sau khi nghiên cứu được tiến hành, chúng tôi quyết định đặt tiêu đề cho báo cáo là “Công nghệ đang ăn tài chính". Điều này là do cốt lõi của họ, các công ty Fintech là các công ty Công nghệ hơn các tổ chức tài chính. Các phát hiện chính khác của báo cáo bao gồm: 
- Một số tiền đáng kể đã được đầu tư vào Fintech. Trong thập kỷ trước, hơn 200 tỷ đô la đã được đầu tư bởi Quỹ đầu tư mạo hiểm và Vốn tư nhân vào Công ty khởi nghiệp Fintech.
- Fintech đã trở thành một phần chính của các dịch vụ tài chính. Lĩnh vực Fintech hiện tương đương 38% toàn ngành ngân hàng về giá trị vốn hóa thị trường.
- Ngành Fintech là một nhà tuyển dụng quan trọng. Nếu Fintech là một thành phố, nó sẽ xếp thứ ba là nhà tuyển dụng trong các dịch vụ tài chính, chỉ sau New York và London.
Ngành công nghiệp Fintech hiện đang sử dụng 300.000 người (450.000 đối với New York, và 400.000 London)

Tải báo cáo tại đây >>LINK

Tài liệu khác