FINTECH: Việt Nam hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động Fintech

Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích công nghệ tài chính hoặc fintech để thúc đẩy một xã hội không dùng tiền mặt và tài chính toàn diện rộng rãi trong nước.
• Thị trường fintech tuân theo nhiều quy định do Ngân hàng Nhà nước ban hành Việt Nam về các vấn đề tài chính và Bộ Công an (MPS) về dữ liệu
các vấn đề về quyền riêng tư và an ninh mạng. Ban chỉ đạo về Công nghệ  tài chính  là cơ quan nhà nước tập trung quản lý fintech.
• Các quy định hiện hành không đưa ra định nghĩa về fintech cũng như không công cụ toàn diện điều chỉnh các hoạt động fintech. Chính phủ là phát triển các dự án và soạn thảo các quy tắc để điều chỉnh ngành công nghiệp phần lớn không được kiểm soát này.
• Chính phủ có kế hoạch thúc đẩy các công nghệ hiện đại như e-KYC, Open API, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, blockchain và điện toán đám mây, hỗ trợ cục bộ
phát triển fintech.
• Để đảm bảo rằng fintech thúc đẩy sự hòa nhập tài chính và một xã hội không tiền mặt, Chính phủ Việt Nam cần thiết kế một khuôn khổ pháp lý cân bằng tốt để hỗ trợ đổi mới và đảm bảo bảo vệ người tiêu dùng và tài chính sự ổn định. 

Tải toàn bộ báo cáo tại đây >>

Tác giả: 
ISEAS

Tài liệu khác