IRCI - Chương trình Mạng lưới Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, Thương mại hóa và Kết nối doanh nghiệp

02/04/19 10:04:56 Lượt xem:

RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH IRCI THAY THẾ IPN 

Thử nghiệm từ năm 2018, IPN ra đời nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo trong trường đại học và liên kết với doanh nghiệp nhằm giải quyết các thách thức của xã hội. Sau gần 2 năm thử nghiệm, IPN chính thức đổi tên thành IRCI - Innovation Research, Commercialization and Industry Network - Chương trình Mạng lưới Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, Thương mại hóa và Kết nối doanh nghiệp. 

Trong thời gian thử nghiệm, IPN đã xây dựng được một mạng lưới gồm sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên của hàng chục trường đại học, viện nghiên cứu và các dự án tiềm năng. 

Trong thời gian tới, IRCI với sứ mệnh của mình sẽ tập trung sâu vào những hoạt động cụ thể sau đây:

1. Đào tạo và giới thiệu phương pháp của khởi nghiệp tinh gọn và tư duy thiết kế cho các nhà khoa học, nghiên cứu viên 

2. Huấn luyện tăng cường và hỗ trợ các dự án tiềm năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu 

3. Mở rộng mạng lưới, tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp tham gia đầu tư, hợp tác ngay từ nghiên cứu giai đoạn đầu 

Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các trường đại học, các nhà khoa học quan tâm đến chương trình. 

Trong năm 2020, hoạt động đầu tiên của IRCI sẽ là Khóa đào tạo & Huấn luyện tăng cường dành cho các nhà khoa học đã có đề tài nghiên cứu và dự án có mong muốn thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 

Mọi quan tâm xin liên hệ: hello@kisstartup.com