Innovation with Purpose network

IRCI - Chương trình Mạng lưới Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, Thương mại hóa và Kết nối doanh nghiệp

RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH IRCI THAY THẾ IPN 

Thử nghiệm từ năm 2018, IPN ra đời nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo trong trường đại học và liên kết với doanh nghiệp nhằm giải quyết các thách thức của xã hội. Sau gần 2 năm thử nghiệm, IPN chính thức đổi tên thành IRCI - Innovation Research, Commercialization and Industry Network - Chương trình Mạng lưới Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, Thương mại hóa và Kết nối doanh nghiệp. 

Trong thời gian thử nghiệm, IPN đã xây dựng được một mạng lưới gồm sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên của hàng chục trường đại học, viện nghiên cứu và các dự án tiềm năng. 

Trong thời gian tới, IRCI với sứ mệnh của mình sẽ tập trung sâu vào những hoạt động cụ thể sau đây:

1. Đào tạo và giới thiệu phương pháp của khởi nghiệp tinh gọn và tư duy thiết kế cho các nhà khoa học, nghiên cứu viên 

2. Huấn luyện tăng cường và hỗ trợ các dự án tiềm năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu 

3. Mở rộng mạng lưới, tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp tham gia đầu tư, hợp tác ngay từ nghiên cứu giai đoạn đầu 

Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các trường đại học, các nhà khoa học quan tâm đến chương trình. 

Trong năm 2020, hoạt động đầu tiên của IRCI sẽ là Khóa đào tạo & Huấn luyện tăng cường dành cho các nhà khoa học đã có đề tài nghiên cứu và dự án có mong muốn thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 

Mọi quan tâm xin liên hệ: hello@kisstartup.com

Ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo có mục đích - IPN (Innovation with Purpose Network)

Thông báo ra mắt Mạng lưới những người phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, các trường đại học, các thể chế, tổ chức và doanh nghiệp chung tay cho những ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo vì mục đích bền vững trong 17 mục tiêu của Liên hợp quốc phát triển thành công và tạo tác động tích cực cho cộng đồng. 
Chào mừng các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu, Sinh viên trẻ tài năng, Doanh nghiệp tham gia mạng lưới của chúng tôi,

Trước nhu cầu liên tục tìm kiếm và đón đầu các cá nhân tài năng từ các trường đại học, viện nghiên cứu để bổ sung cho nguồn lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, KisStartup cho ra đời dự án IPN (Innovation with Purpose Network) nhằm đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và các trường đại học, Viện nghiên cứu để thực hiện các mục tiêu đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp theo hướng tác động lan tỏa mạnh mẽ (dựa trên 17 mục tiêu của Liên Hợp Quốc) 

Dự án nhằm 03 mục tiêu:

1. Nắm bắt nhu cầu đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực

2. Thu hút các cá nhân tài năng, nâng cao năng lực phát triển dự án theo tư duy thiết kế và khởi nghiệp tinh gọn cho các bạn trẻ và đưa vào giải các bài toán về đổi mới sáng tạo có mục đích

3. Hỗ trợ phát triển những dự án đổi mới sáng tạo và chuyển giao cho doanh nghiệp. 

Tham gia mạng lưới IPN, các doanh nghiệp có cơ hội:

1. Giới thiệu định hướng đổi mới sáng tạo có mục đích của mình tới các bạn trẻ tài năng và đặt bài toán

2. Hỗ trợ các bạn trẻ tận dụng nguồn lực mà doanh nghiệp đang có 

3. Tiếp nhận nguồn nhân lực tài năng và các dự án tiềm năng đã được KisStartup hỗ trợ phát triển 

Nếu quý vị quan tâm, chúng tôi rất hy vọng có cơ hôi trao đổi chi tiết với Quý doanh nghiệp về hợp tác với IPN, 

Mọi thông tin về dự án xin tìm hiểu tại:

Website của chương trình: http://www.innovationpurpose.com

Brochure của chương trình: TẠI ĐÂY 

Tác giả: 
KisStartup