Thí điểm Chương trình Cố vấn khởi nghiệp cho phụ nữ tại Tp. Hải Phòng và Tp. Đà Nẵng (VWU Mentoring)

03/04/23 11:04:17 Lượt xem:

Hình ảnh mentoring của các cặp Mentor - Mentee trong Chương trình VWU Mentoring

 Nguồn ảnh: Cộng đồng VWU Mentoring

Trong năm 2022, KisStartup phối hợp với Ban kinh tế - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Hải Phòng và Tp. Đà Nẵng triển khai thí điểm Chương trình Cố vấn khởi nghiệp cho Phụ nữ (gọi tắt là VWU Mentoring).

Đây là một phiên bản khác xuất phát từ chương trình SME Mentoring 1on1 được chúng tôi nỗ lực thực hiện với mục tiêu: Thí điểm thực hiện, chuyển giao quy trình và định hướng nhân rộng mô hình Cố vấn khởi nghiệp phù hợp dành riêng cho phụ nữ khởi nghiệp tại các địa phương nhằm duy trì và mở rộng hoạt động của mạng lưới phụ nữ khởi nghiệp trên cả nước.

 

Với thời gian 04 tháng triển khai, chúng tôi đã:

 • Tổ chức thành công 04 hội thảo chia sẻ kiến thức về Mentoring tại hai địa phương;
 • Đào tạo 08 cán bộ trực tiếp quản lý vận hành chương trình VWU Mentoring (03 cán bộ Hội LHPN Việt Nam và 05 cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh);
 • Ghép cặp thành công cho 28 cặp Mentor - Mentee;
 • Chuẩn hóa quy trình, bộ tài liệu, công cụ dùng để quản lý và vận hành chương trình VWU Mentoring.

Sau chương trình,

 • 80% các cặp Mentor - Mentee đều nhận thấy sự thay đổi và lợi ích do mentoring mang lại. Đồng thời, các cặp Mentor - Mentee tại 2 địa phương vẫn tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ mentoring; 
 • Mentoring được lồng ghép vào các hoạt động của CLB Phụ nữ khởi nghiệp tại 2 địa phương giúp nâng cao sự kết nối, hỗ trợ lẫn nhau trong kinh doanh và cuộc sống;
 • Đã có thêm các thành viên mới gia nhập vào cộng đồng VWU Mentoring.

 

Kế hoạch trong năm 2023 của KisStartup,

 • Tiếp tục đồng hành nhằm duy trì và phát triển Cộng đồng VWU Mentoring tại tp. Hải Phòng và tp. Đà Nẵng;
 • Phối hợp cùng Hội LHPN Việt Nam nhân rộng mô hình VWU Mentoring tại các địa phương khác;
 • Làm việc cùng các Trường Đại học để thí điểm chương trình mentoring dành riêng cho HSSV;
 • Sẵn sàng đóng gói chuyển giao quy trình quản lý và vận hành chương trình mentoring cho các tổ chức cá nhân.

Mọi câu hỏi hay quan tâm về chương trình vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hello@kisstartup.com hoặc số điện thoại +84 969 902 553 (Ms. Cẩm - Quản lý chương trình)

 

Tác giả: 
KisStartup

Tin tức liên quan