Báo cáo sự nổi lên của tiền số - IMF

Bài viết của IMF - Sự nổi lên của tiền số do Tobias Adrian Tommaso và Mancini-Griffoli thực hiện năm 2019. 

Alipay. Libra. M-Pesa. Paxos. Stablecoin. Thanh toán qua WeChat. Zelle. Tất cả, và nhiều người cái tên khác, ngày càng có mặt trong ví của chúng ta với tư cách là người tiêu dùng và tâm trí với tư cách là các nhà hoạch định chính sách. Nhưng làm thế nào chúng ta nên nghĩ về những các hình thức tiền kỹ thuật số mới? Họ có tiền không,
và điều đó có quan trọng không? Liệu người dùng có thực sự được hưởng lợi từ việc áp dụng nhanh chóng? Nếu vậy, ý nghĩa của chúng có thể là gì bắt đầu với lĩnh vực ngân hàng — nơi tiền được tạo ra và quản lý theo thông lệ ngày nay? Và làm thế nào các ngân hàng trung ương có thể phản ứng? Có cơ hội để hưởng lợi từ những chuyển đổi nhanh chóng này, hoặc chỉ cần để điều tiết? Bài báo này thực hiện một bước đầu tiên trong việc giải quyết những các câu hỏi. Do sự phức tạp của chúng, nó giới hạn phạm vi
phân tích và không tham gia vào các quy chuẩn cảnh giới. Mục tiêu của bài báo này là đưa ra một khái niệm khung phân loại tiền kỹ thuật số mới, xác định một số rủi ro của chúng, hãy nghĩ kỹ về các tác động, và cung cấp một số tùy chọn chính sách cho các ngân hàng trung ương để xem xét. Trọng tâm chủ yếu là sự tác động lẫn nhau giữa các hình thức tiền mới và lĩnh vực ngân hàng; do đó trên ổn định tài chính và bảo vệ người tiêu dùng. Khác rủi ro và tác động — liên quan đến tính toàn vẹn tài chính, chính sách tiền tệ và dòng vốn, và chống độc quyền - là được đề cập trong việc vượt qua nhưng không đại diện cho cốt lõi của việc thảo luận.

Tác giả: 
IMF

Tài liệu khác