huấn luyện doanh nghiệp

Chương trình đổi mới dòng doanh thu

Thấu hiểu các thách thức doanh nghiệp đang đối mặt về sụt giảm doanh thu, loay hoay thay đổi mô hình kinh doanh để sống sót và tối ưu hóa việc quản trị đổi mới trong doanh nghiệp, chương trình Đổi mới dòng doanh thu của KisStartup cung cấp cách tiếp cận mới, tinh gọn, mang lại hiệu quả thiết thực, trực tiếp trên dòng doanh thu của doanh nghiệp, thích ứng với tình hình kinh doanh thực tế. Cụ thể chương trình Đổi mới dòng doanh thu hướng tới giải quyết những khó khăn sau: 

 • Không tạo được dòng doanh thu mới cho doanh nghiệp
 • Không thể gia tăng những nguồn doanh thu hiện tại
 • Chi trả tiền cho các kênh trực tuyến nhưng không hiệu quả 
 • Không tối ưu được chi phí nói riêng và vấn đề quản trị nói chung

Với 8 năm đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp, đặc biệt qua 3 năm trong và sau COVID 19 trong đổi mới mô hình kinh doanh, tạo dòng doanh thu mới theo mô hình 1:1, chúng tôi mở rộng và hỗ trợ các doanh nghiệp. 
1. Mục tiêu:

 • Đổi mới cơ cấu doanh thu hiệu quả theo nhu cầu: đổi mới, phát triển hoặc tái cơ cấu dòng doanh thu 
 • Nâng cao kiến thức và thúc đẩy năng lực tự thực hiện các hành động để đạt được các mục tiêu doanh thu thực tế trong và sau chương trình
 • Đánh giá, xây dựng cơ cấu dòng doanh thu và định hướng phát triển dòng doanh thu hiệu quả
 • Đồng hành cùng dự án, kết nối các chuyên gia, đối tác trong mạng lưới hướng đến phát triển dòng doanh thu xuất khẩu 

2. Nội dung:  

 • Đào tạo: Chương trình đào tạo cũng cố kiến thức kéo dài 3 tuần
 • Huấn luyện: chương trình huấn luyện ngang hàng nhằm thúc đẩy các hành động thực tế để đạt được các mục tiêu kết quả cho doanh nghiệp/dự án trong 05 tuần
 • Đồng hành, kết nối các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế về: nhân sự, mở rộng  thị trường xuất khẩu, dịch vụ hỗ trợ khác như: kết nối sự kiện xúc tiến, marketing trực tuyến, kết nối đầu tư v.v

3. Đối tượng: Trong Chương trình đổi mới dòng doanh thu theo mô hình tập trung mùa 1, chúng tôi tập trung vào đối tượng doanh nghiệp, dự án trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, du lịch liên qua đến di sản và văn hóa cần:

 • Đổi mới/tăng tốc phát triển dòng doanh thu thông qua phát triển các kênh bán hàng. Đặc biệt là kênh trực tuyến
 • Phát triển thêm dòng doanh thu mới nhằm cải thiện các dòng doanh thu bị hạn chế bởi tính thời vụ
 • Tái cơ cấu và nâng cao năng lực quản lý trong trường hợp có nhiều dòng doanh thu không hiệu quả
 • Bước đầu chuyển đổi số tiết kiệm và hiệu quả

4. Thời gian mở đơn: Từ 20.07.2023 đến 10.08.2023
5. Phí tham dự: 25.000.000đ/ dự án. Đặc biệt: tài trợ cho 5 đơn đăng ký tham dự đầu tiên với phí ưu đãi chỉ còn: 10.000.000 đ/ dự án
6. Hình thức: Trực tuyến
Đơn đăng ký >>Tại đây


 

Tác giả: 
KisStartup

Huấn luyện Đổi mới Mô hình kinh doanh

Đổi mới mô hình kinh doanh là nhu cầu thiết yếu và liên tục của doanh nghiệp, đặc biệt là giai đoạn sau COVID 19, để thích ứng hiệu quả với những thay đổi của thị trường và xu hướng tiêu cùng mới. Dịch vụ huấn luyện giúp đổi mới mô hình kinh doanh tại KisStartup giúp doanh nghiệp

 • Tìm kiếm những dòng doanh thu mới thông qua phát triển sản phẩm dịch vụ mới, hoặc phát triển khách hàng mới hoặc sáng tạo các giá trị mới
 • Tìm kiếm những nguồn lực mới, động lực mới cho Đổi mới sáng tạo toàn diện như ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực nhân viên và các quản lý cấp trung
 • Xây dựng văn hóa đổi mới liên tục và khai thác những tài sản hiện có của doanh nghiệp một cách hiệu quả

TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • Nếu doanh nghiệp của bạn chưa mở rộng thị trường và bán hàng hiệu quả, bạn cần những kênh bán hàng và đội ngũ nhân sự nhạy bén
 • Nếu doanh nghiệp của bạn phát triển sản phẩm dịch vụ mới nhưng không tìm được khách hàng phù hợp do cạnh tranh trên thị trường quá lớn, bạn cần tìm sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường 
 • Nếu bạn cần một tiếng nói từ bên ngoài giúp bạn tự nhận ra vấn đề của mình và hành động nhanh chóng phù hợp
 • Nếu bạn nghĩ đến lúc doanh nghiệp mình cần phản ứng hiệu quả hơn với những biến động của thị trường bằng những công cụ mới, góc nhìn mới, cách khai thác dữ liệu mới 
 • Bạn cần người đồng hành với bạn trên chặng đường mới đầy thách thức nhưng cũng rất sáng tạo này 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC

 • Trước huấn luyện: Nghiên cứu  hiện trạng, đánh giá hiện trạng, chuẩn bị nhân sự tham gia 
 • Trong huấn luyện: Sự tham gia của lãnh đạo cao nhất của tổ chức, các quản lý cấp cao, cấp trung 
 • Thực hành trực tiếp trên sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp
 • Sau huấn luyện: Hỗ trợ giám sát quá trình đổi mới và chủ động đổi mới của doanh nghiệp

Để biết thêm thông tin về sự kiện và được hỗ trợ tốt nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hello@kisstartup.com 

Tác giả: 

KisStartup

Đổi mới mô hình kinh doanh

Đổi mới mô hình kinh doanh là nhu cầu thiết yếu và liên tục của doanh nghiệp, đặc biệt là giai đoạn sau COVID 19, để thích ứng hiệu quả với những thay đổi của thị trường và xu hướng tiêu cùng mới. Dịch vụ huấn luyện giúp đổi mới mô hình kinh doanh tại KisStartup giúp doanh nghiệp

 • Tìm kiếm những dòng doanh thu mới thông qua phát triển sản phẩm dịch vụ mới, hoặc phát triển khách hàng mới hoặc sáng tạo các giá trị mới
 • Tìm kiếm những nguồn lực mới, động lực mới cho Đổi mới sáng tạo toàn diện như ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực nhân viên và các quản lý cấp trung
 • Xây dựng văn hóa đổi mới liên tục và khai thác những tài sản hiện có của doanh nghiệp một cách hiệu quả

TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • Nếu doanh nghiệp của bạn chưa mở rộng thị trường và bán hàng hiệu quả, bạn cần những kênh bán hàng và đội ngũ nhân sự nhạy bén
 • Nếu doanh nghiệp của bạn phát triển sản phẩm dịch vụ mới nhưng không tìm được khách hàng phù hợp do cạnh tranh trên thị trường quá lớn, bạn cần tìm sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường 
 • Nếu bạn cần một tiếng nói từ bên ngoài giúp bạn tự nhận ra vấn đề của mình và hành động nhanh chóng phù hợp
 • Nếu bạn nghĩ đến lúc doanh nghiệp mình cần phản ứng hiệu quả hơn với những biến động của thị trường bằng những công cụ mới, góc nhìn mới, cách khai thác dữ liệu mới 
 • Bạn cần người đồng hành với bạn trên chặng đường mới đầy thách thức nhưng cũng rất sáng tạo này 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC

 • Trước huấn luyện: Nghiên cứu  hiện trạng, đánh giá hiện trạng, chuẩn bị nhân sự tham gia 
 • Trong huấn luyện: Sự tham gia của lãnh đạo cao nhất của tổ chức, các quản lý cấp cao, cấp trung 
 • Thực hành trực tiếp trên sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp
 • Sau huấn luyện: Hỗ trợ giám sát quá trình đổi mới và chủ động đổi mới của doanh nghiệp

Để biết thêm thông tin về sự kiện và được hỗ trợ tốt nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hello@kisstartup.com 

Tác giả: 
KisStartup