KisStartup tham gia phát triển đội ngũ giảng viên nguồn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong Fintech tại Học Viện Ngân hàng

26/11/20 10:11:31 Lượt xem:

Chương trình đào tạo giảng viên nguồn (TOT) về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Fintech do Học viện Ngân hàng tổ chức là một phần trong chuỗi các hoạt động triển khai nhiệm vụ “Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, theo Quyết định số 1865/QĐ-BKHCN ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tổ chức chủ trì, thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844), thực hiện từ năm 2020.

Chương trình được thiết kế nhằm trang bị cho học viên kiến thức tổng quan về Fintech, nhận diện xu hướng mới trong Fintech; mối quan hệ giữa tiền số và thị trường tài chính; nắm được khung pháp lý cho Fintech và cách thức quản lý tài chính - quản trị rủi ro cho hoạt động Fintech… Đặc biệt, kết thúc chương trình, học viên có khả năng phát triển các kỹ năng, phương pháp tổ chức huấn luyện hiệu quả các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung và lĩnh vực Fintech nói riêng.

Trong khuôn khổ chương trình, KisStartup sẽ cung cấp kiến thức về phân tích các mô hình kinh doanh trong Fintech dành cho các giảng viên và đồng hành cùng các giảng viên trong Phương pháp giảng dạy khởi nghiệp sáng tạo. Trong khóa học, các giảng viên sẽ kết hợp chuyên môn và lồng ghép kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo ra những nội dung giảng dạy mới đặc thù trong fintech và giúp các fintech trong tương lai chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trang khởi nghiệp và làm việc trong lĩnh vực mới mẻ này. 

Khóa học kéo dài 14 ngày từ 2.11.2020 và kết thúc ngày 26.11.2020.

Nguồn tham khảo: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-11-02/khai-giang-...

Tác giả: 
KisStartup

Tin tức liên quan