đầu tư tác động

Beyond 2021: Hội nghị Nhà đầu tư xuyên biên giới

Beyond 2021: Hội nghị nhà đầu tư xuyên biên giới quy tụ các nhà đầu tư quốc tế và khu vực có tầm giàu kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng để cùng thảo luận và chia sẻ với nhà đầu tư tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về tương lai thị trường vốn đầu tư giai đoạn đầu. 

Tiếng Việt

Đào tạo ĐẦU TƯ TÁC ĐỘNG 101 - Mở đơn đăng ký

Đầu tư tác động mặc dù là hình thức đầu tư quan trọng vừa tạo nguồn vốn cho giải pháp tạo tác độn xã hội và môi trường vừa có thể đem lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư so với phương thức đầu tư truyền thống nhưng tại Việt Nam, thị trường đầu tư tác động vẫn đang ở giai đoạn đầu, ít cả về số vốn rót vào thị trường và số thương vụ thành công so với các nước láng giếng như Indonesia hay Philippines. Đặc biệt, thị trường đầu tư tác động tại Việt Nam còn khuyết mảng khá lớn ở thị trướng vốn giai đoạn đầu - đầu tư thiên thần.

Tiếng Việt

Ra mắt Impact F Ươm tạo và Tiền tăng tốc cho Doanh nghiệp tạo tác động

Sau hơn 3 năm làm việc và hỗ trợ dự án kinh doanh bền vững và tạo tác động tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng những chương trình, dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp tạo tác động, đặc biệt ở giai đoạn đầu, vẫn còn thiếu và chưa đủ.

Tiếng Việt

ĐẦU TƯ TÁC ĐỘNG - Hội thảo trước Techfest 2020

Theo Báo cáo Tổng quan về tình hình đầu tư tác động khu vực Đông Nam Á (2018) của Mạng lưới Đầu tư Tác động Toàn cầu (GIIN) trong giai đoạn 2007 - 2017, hoạt động đầu tư tác động gia tăng đáng kể tại Việt Nam khi ghi nhận 23 gói đầu tư tác động trị giá 25 triệu USD đến từ các nhà đầu tư tư nhân và 50 gói đầu tư tác động trị giá 1,4 tỷ USD đến từ các tổ chức phát triển tài chính. Xét về tốc độ đầu tư tác động thì tại Việt Nam vẫn còn tương đối chậm.

Tiếng Việt