Giới thiệu hoạt động của KisStartup 2024

29/12/23 02:12:40 Lượt xem:

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các hoạt động và dự án chính của KisStartup năm 2024, nhằm giúp các doanh nghiệp, đối tác theo dõi được các dự án và hoạt động chính của KisStartup. Các dự án dựa trên năng lực cốt lõi của chúng tôi là nâng cao năng lực thông qua đào tạo, huấn luyện, kết nối với sự tập trung vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Các dự án chính chúng tôi sẽ triển khai bao gồm: 

 1. Đổi mới mô hình kinh doanh và Thúc đẩy Xuất khẩu theo Tiêu chuẩn Bền vững Tự nguyện (VSS)
 2. Thúc đẩy Xuất khẩu Việt Nam-Canada (EXIM) cho các sản phẩm, công nghệ tạo tác động 
  • KisStartup sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đổi mới mô hình kinh doanh song song với đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững tự nguyện.
  • Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng VSS để tăng cường năng suất, chất lượng sản phẩm, và cơ hội xuất khẩu.
 3. Thương mại hoá Kết quả nghiên cứu (iRnD) - Thuyết trình thương mại hóa và chuyển giao công nghệ, kết nối với doanh nghiệp 
  • KisStartup sẽ thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu thông qua việc tạo cơ hội kết nối giữa nghiên cứu và doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển giao công nghệ và thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan.
 4. Chuyển đổi số và đổi mới mô hình kinh doanh 
  • KisStartup sẽ giúp doanh nghiệp thích nghi với xu hướng chuyển đổi số, từ việc sử dụng công nghệ mới đến việc tái thiết kế mô hình kinh doanh.
  • Hỗ trợ đào tạo và xây dựng năng lực kỹ thuật số cho doanh nghiệp.
 5. Ươm tạo tài năng trẻ phát triển dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  • KisStartup sẽ đầu tư vào việc ươm tạo và phát triển tài năng trẻ thông qua các chương trình đào tạo và hỗ trợ.
  • Khuyến khích và tạo điều kiện cho sự sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng trẻ
 6. Thách thức nhà đầu tư thiên thần - Quỹ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo KisStartup
  • KisStartup sẽ tổ chức thách thức nhà đầu tư thiên thần để tìm kiếm và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có tiềm năng lớn.
  • Quỹ Khởi Nghiệp sẽ cung cấp nguồn lực tài chính và hỗ trợ chiến lược cho các dự án được chọn.

Các dự án sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp, nhà khoa học đưa được sản phẩm tốt ra thị trường Việt Nam và thị trường toàn cầu. Chúng tôi mong muốn hợp tác mạnh mẽ với các đối tác trong và ngoài nước trong năm 2024.

Tác giả: 
KisStartup