Giới thiệu hoạt động của KisImpact 2024

29/12/23 06:12:18 Lượt xem:

Tiếp tục với những dự án thúc đẩy đổi mới sáng tạo tác động trên nền tảng công nghệ, văn hóa di sản, năm 2024, KisImpact sẽ thúc đẩy các hoạt động của mình qua các dự án chính sau:

 1. Đổi mới Sáng tạo Kinh tế Biển (IMEP):
  • KisImpact cùng các đối tác thúc đẩy chương trình ươm tạo, giới thiệu, kết nối công nghệ và cam kết đầu tư vào các dự án và nghiên cứu nhằm thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực kinh tế biển.
  • Hỗ trợ những ý tưởng và công nghệ mới để bảo vệ và phát triển tài nguyên biển, đồng thời tạo ra cơ hội kinh doanh và việc làm, cải thiện sinh kế cho ngư dân ven biển bằng những mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo.
 2. Khởi nghiệp Sáng tạo Kinh tế Tuần Hoàn:
  • KisImpact đặt ưu tiên vào các dự án khởi nghiệp có mục tiêu kinh tế tạo ra giá trị trong chuỗi cung ứng và tiêu dùng thông qua việc tối ưu hóa sự tái chế, sử dụng lại và giảm lãng phí.
  • Hỗ trợ các doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đối với môi trường và xã hội.
 3. Công Nghệ cho Phụ Nữ và Đầu Tư Lồng Ghép Lăng Kính Giới:
  • KisImpact thiết kế các hoạt động nhằm giới thiệu các công nghệ mới giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và tăng cường vai trò của họ 
  • Hỗ trợ các doanh nghiệp và dự án chủ đề giới để tạo ra sự công bằng và cơ hội bình đẳng và giúp các nhà đầu tư hoàn thiện chiến lược đầu tư lồng ghép lăng kính giới của mình
 4. Ươm Tạo Kinh tế trên Nền Tảng Văn Hóa Di Sản:
  • Thông qua chương trình ươm tạo HCI, tiếp nối thành công ban đầu năm 2023, chúng tôi cam kết thúc đẩy các dự án kinh tế dựa trên di sản văn hóa, nhằm bảo vệ và tăng cường giá trị của các nền văn hóa truyền thống, thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng tài nguyên văn hóa và di sản
  • Hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng trong việc phát triển sản phẩm và dịch vụ mang tính văn hóa.
 5. Thách Thức Nhà Đầu Tư Tạo Tác Động:
  • Với mục tiêu thúc đẩy mô hình đầu tư tạo tác động, chúng tôi tạo ra các thách thức và cơ hội đầu tư dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn và cam kết với các giá trị xã hội và môi trường
  • Tạo ra cộng đồng nhà đầu tư tích cực và hỗ trợ họ trong việc đầu tư vào những dự án mang lại giá trị kép

KisImpact hy vọng rằng thông qua những hoạt động này, họ có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững và tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội và kinh tế toàn cầu.

Tác giả: 
KisStartup, KisImpact