Nghiên cứu

Thứ tư, Tháng 2 7, 2018 - 11:15
KisStartup thực hiện các nghiên cứu liên quan đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp mang tính thực tiễn, hữu ích cho các...
Thứ tư, Tháng 2 7, 2018 - 11:12
Năng lực nghiên cứu thực tiễn về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của KisStartup được hình thành từ những công cụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà chúng tôi sử dụng trong quá trình đào...
Thứ tư, Tháng 1 17, 2018 - 09:51
Nguyễn Đặng Tuấn Minh ThS. Quản trị doanh nghiệp số. Đại học Westminster, Vương Quốc Anh. Cử nhân Kinh tế Đối ngoại Đại học Ngoại Thương, Hà Nội...