KisStartup

HiTech Konec IoT- Đầu tư công nghệ cao

(Vietnamese below) About Hi-Tech Konec

Hi-Tech Konec - Workshop Series - aiming to connect EXPERTS - SMEs - STARTUP is one of the remarkable opening events ahead of TECHFEST 2017. 

- Time (5 days): Day 1 with the theme of “Internet connects everything - Internet of Things (IoT)” takes place from 8.00 am to 5.15pm on October 10th, 2017. 

- Location: Ministry of Science and Technology, 113 Tran Duy Hung, Hanoi

Tiếng Việt

Vẽ trải nghiệm khách hàng

Đã bao giờ bạn đặt mình vào vai trò của khách hàng trải nghiệm sản phẩm dịch vụ của bạn? Hãy cùng chúng tôi tham gia buổi thực hành tăng cường để hiểu trải nghiệm của khách hàng và vẽ lên bức tranh trải nghiệm khách hàng của bạn bằng những kỹ thuật đơn giản sáng tạo. 
Buổi thực hành tăng cường thiết kế dành cho tối đa 10 nhóm đăng ký để đảm bảo chất lượng của buổi học. 
Đăng ký tham dự: Bằng bấm GOING (không tham dự xin bạn không bấm)
Phí tham dự: 200.000/người (đóng phí tại sự kiện)

Tiếng Việt