Tham gia liên minh tuyển dụng KisStartup

07/01/20 01:01:49 Lượt xem:

  Năm 2019, KisStartup hợp tác thử nghiệm với đại học Salento của Italia (Università del Salento) trong việc đưa sinh viên cao học chuyên ngành đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp từ trường sang thực tập tại KisStartup. Thực tập sinh đầu tiên đã qua thực tập tại 3 startups. 
Trong khuôn khổ hoạt động, thực tập sinh sẽ được giới thiệu qua các mô hình khởi nghiệp sáng tạo khác nhau tại Việt Nam, từ đó tìm hiểu mô hình và hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp về một số nội dung như marketing quốc tế, thúc đẩy networking. 
Trong suốt 3 năm qua, KisStartup đã thử nghiệm và phát triển các mô hình thực tập sinh tại khởi nghiệp sáng tạo. Các hoạt động này đã nhận được hưởng ứng từ các doanh nghiệp, các bạn sinh viên. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới tiếp tục nâng hoạt động này lên mức độ chuyên nghiệp và mô hình rõ ràng hơn. 
Liên minh tuyển dụng Neta-Internship Planet do KisStartup khởi xướng năm 2020 sẽ thúc đẩy hoạt động kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp, trường đại học, thị trường việc làm một cách hiệu quả trong thời gian tới.