Năm 2023 của KisImpact Tạo Dựng và Lan Tỏa Tác Động

30/12/23 09:12:46 Lượt xem:

Năm 2023, KisImpact đã đặt ra những hoạt động có tác động sâu sắc và bền vững, tập trung vào việc ươm tạo mô hình kinh doanh tuần hoàn và thúc đẩy tình yêu và nhận thức về văn hóa di sản.

1. Bộ Tài Liệu Khởi Nghiệp Kinh Tế Tuần Hoàn:

KisImpact đã thành công trong việc biên soạn và phát hành Bộ Tài Liệu Khởi Nghiệp Kinh Tế Tuần Hoàn. Bộ tài liệu này không chỉ là nguồn cẩm nang hữu ích mà còn là công cụ quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình và giá trị của kinh tế tuần hoàn.

2. HCI – Ươm Tạo Mô Hình Kinh Doanh trên Nền Tảng Văn Hóa Di Sản và Huấn luyện mùa đầu

Chương trình HCI hợp tác với Chương trình Di sản Kết nối (Hội đồng Anh) tại Ninh Thuận đã thành công trong việc ươm tạo thử nghiệm các mô hình kinh doanh dựa trên văn hóa di sản của địa phương. Điều này không chỉ giúp bảo tồn di sản mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh mới và bền vững. Chúng tôi cũng đã tổ chức các khóa huấn luyện mùa đầu để chia sẻ kiến thức và kỹ năng cần thiết cho những người muốn tham gia vào mô hình kinh doanh tuần hoàn. Huấn luyện này giúp tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các doanh nghiệp.

3. Bộ Tài Liệu Xây Dựng Mô Hình Kinh Doanh trên Nền Tảng Văn Hóa Di Sản:

Bộ tài liệu này không chỉ là nguồn kiến thức mà còn là hướng dẫn chi tiết, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả và tận dụng lợi thế của văn hóa di sản. Bộ tài liệu được thực hiện dưới sự tài trợ và đặt hàng của chương trình Di sản kết nối của Hội đồng Anh

4. Dự Án SIIB: Nâng Cao Nhận Thức về Tác Động:

Hợp tác với BTR Global, dự án SIIB đã đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về tác động của hoạt động kinh doanh đối với cộng đồng và môi trường. Những nỗ lực này hứa hẹn tạo ra một sự thay đổi tích cực trong ý thức kinh doanh của cộng đồng. Sau chương trình thực hiện tại Thái Nguyên, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục nhân rộng hoạt động đến các trường đại học trong năm tới. 

5. Ươm Tạo Kinh Tế Biển:

KisImpact không chỉ tập trung vào đất liền mà còn đưa ra các sáng kiến và hoạt động để ươm tạo kinh tế biển, đặt mục tiêu bảo vệ và phát triển nguồn lợi từ biển một cách bền vững. Hợp tác chặt chẽ với Bà Rịa Vũng Tàu và Hải Phòng tạo điều kiện cho chúng tôi triển khai sâu rộng chương trình ươm tạo kinh tế biển (IMEP) năm 2024

Năm 2023 là một năm đầy cảm hứng với KisImpact, nơi những hoạt động như này không chỉ xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả mà còn tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng và môi trường. Điều này làm nổi bật cam kết không ngừng của KisImpact đối với sự phát triển bền vững và tác động tích cực.

Tác giả: 
KisStartup, KisImpact

Tin tức liên quan