KHỞI ĐỘNG MENTORING 1-1 NĂM 2016

12/04/16 12:04:00 Lượt xem:

Sau buổi giới thiệu Mentoring đầu tiên vào tháng 4.2016, chúng tôi chính thức mời các bạn đăng ký tham gia trở thành mentor/mentee trong chương trình Mentoring 1-1 với KisStartup. Chương trình kéo dài 1 năm đến tháng 5.2017

Vui lòng làm theo 4 bước tại www.mentoring1on1.com/about để chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia chương trình của bạn.

  • Viết 1 trang A4, chia sẻ với chúng tôi bạn là ai và chương trình mentoring 1-1 của chúng tôi sẽ giúp gì cho bạn trong sự phát triển cá nhân và phát triển sự nghiệp (xem ví dụ tại đây: http://www.mentoring1on1.com/mentees-mentors/)
  • Tạo tài khoản linkedin
  • Gửi bài viết và tài khoản linkedin của bạn vào hello@kisstartup.com

 

Hãy lưu vào lịch những cột mốc thời gian quan trọng sau:


22/4: hạn chót nhận hồ sơ đăng ký. Hồ sơ gồm đầy đủ các tài liệu theo hướng dẫn & gửi về: hello@kisstartup.com
25/4: thông báo kết quả các hồ sơ đủ tiêu chuẩn
28/4: buổi định hướng & đào tạo cho mentee mới
7/5: hạn chót thanh toán phí hội viên chương trình
14/5: buổi định hướng & đào tạo cho mentor mới; thông báo kết quả kết hợp mentor & mentee mới.

Tin tức liên quan