Đại diện của KisStartup tham gia chương trình LIF7 của Quỹ Newton

06/02/21 02:02:46 Lượt xem:

Từ ngày 1.2.2021 đến cuối năm 2021, đại diện của KisStartup, bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh sẽ tham gia chương trình “Hỗ trợ Thương mại hóa kết quả nghiên cứu” (LIF) tại Việt Nam đã hỗ trợ 70 nhà nghiên cứu trên chặng đường đưa sản phẩm nghiên cứu từ phòng thí nghiệm đến thị trường. 

Chương trình LIF7, do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp thực hiện với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh. LIF6 bao gồm khóa đào tạo về thương mại hóa kết quả nghiên cứu cùng các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và kết nối tại Việt Nam, và 1 khóa tập huấn trong 2 tuần từ 09-20/3/2020 tại Vương quốc Anh. 

Chương trình bao gồm ba cấu phần: Nâng cao năng lực, Nghiên cứu và Chuyển giao. Tại Việt Nam, Hội đồng Anh hiện đang hợp tác với các tổ chức và cơ quan tài trợ của chính phủ Việt Nam để thực hiện cấu phần Nâng cao năng lực nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển chuyên môn cho cá nhân và tổ chức nghiên cứu trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam như: 

  • Y tế và khoa học sự sống
  • Nông nghiệp
  • Môi trường và năng lượng
  • Thành phố tương lai
  • Công nghệ số, đổi mới và sáng tạo

Trong khuôn khổ chương trình, KisStartup mong muốn đồng hành và phát triển chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực và khả năng thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ từ kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu từ viện, trường. Với hy vọng sẽ phát triển được phiên bản đầu tiên của chương trình Vietnam Commercialisation Acceleration Program năm 2021, chúng tôi tin tưởng rằng đại diện của KisStartup tham gia chương trình sẽ giúp chúng tôi có thêm kỹ năng, kinh nghiệm và mạng lưới cần thiết để đóng góp hiệu quả hơn vào hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đặc biệt là thương mại hóa các kết quả nghiên cứu từ viện, trường. 

Nguồn: https://www.britishcouncil.vn/cac-chuong-trinh/giao-duc/khoa-hoc-doi-moi...

Tác giả: 
KisStartup

Tin tức liên quan