Các trung tâm nghiên cứu tại KisStartup và KisImpact

02/06/23 01:06:40 Lượt xem:
 1. Marine Innovation & Entrepreneurship Centre (MIECentre)-Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Biển

  • Thành lập: năm 2023

  • Mục tiêu hoạt động: 

   • Khai thác các thế mạnh về kinh tế biển của Việt Nam, đồng thời khắc phục các vấn đề như ô nhiễm biển, chuyển đổi nghề cho các ngư dân trên biển.

   • Phối hợp với các đối tác có liên quan để thực hiện các chương trình nâng cao năng lực, hợp tác nghiên cứu và xây dựng mạng lưới nhằm phát triển kinh tế biển và nghiên cứu về kinh tế biển.

  • Nhân sự:

   • Các chuyên gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

   • Các chuyên gia nghiên cứu về biển 

   • Các chuyên gia nghiên cứu về văn hoá di sản liên quan đến biển

  • Các hoạt động chính: 

   • Nghiên cứu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp biển

   • Thực hiện các chương trình nâng cao năng lực về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp biển

   • Hợp tác với các đối tác để xây dựng các chương trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp biển

   • Thực hiện các đơn đặt hàng nghiên cứu về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Biển

  • Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Đặng Tuấn Minh

 1. Center for Impact Innovation, and Sustainability (CIIS)-Trung tâm Đổi mới sáng tạo tạo Tác động và Bền vững

  • Thành lập: năm 2020

  • Mục tiêu hoạt động: 

   • Giải quyết các vấn đề cụ thể của doanh nghiệp và phát triển các dự án có tác động tích cực với xã hội

   • Phối hợp với các đối tác có liên quan để thực hiện các chương trình nâng cao năng lực, hợp tác nghiên cứu và xây dựng mạng lưới nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ được sản xuất với các tiêu chuẩn cao về chất lượng và bảo vệ môi trường, đồng thời phát triển các mô hình kinh doanh bền vững

  • Nhân sự

   • Các chuyên gia về khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tạo Tác động

   • Các chuyên gia nghiên cứu về Bền vững

  • Các hoạt động chính:

   • Nghiên cứu về Đổi mới sáng tạo và phát triển mô hình kinh doanh bền vững

   • Thực hiện các chương trình nâng cao năng lực về đổi mới sáng tạo và phát triển mô hình kinh doanh bền vững

   • Hợp tác với các đối tác để xây dựng các chương trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển mô hình kinh doanh bền vững

   • Thực hiện các đơn đặt hàng nghiên cứu về Đổi mới sáng tạo tạo Tác động và Bền vững

  • Giám đốc Trung tâm: Siu Hril


 

 1. Center for Ethnology and Culture-based Economy (CECE)-Trung tâm Dân tộc học và Kinh doanh trên nền tảng văn hóa

  • Thành lập: năm 2021

  • Mục tiêu hoạt động: 

   • Khai thác các thế mạnh về nền tảng văn hoá của Việt Nam, đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc và giá trị của văn hoá địa phương.

   • Phối hợp với các đối tác có liên quan để thực hiện các chương trình nâng cao năng lực, hợp tác nghiên cứu và xây dựng mạng lưới nhằm phát triển kinh tế trên nền tảng văn hoá.

  • Nhân sự

   • Các chuyên gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

   • Các chuyên gia nghiên cứu về Dân tộc học trên nền tảng văn hoá

  • Các hoạt động chính:

   • Nghiên cứu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên nền tảng Dân tộc học và trên nền tảng văn hoá

   • Thực hiện các chương trình nâng cao năng lực về Dân tộc học và Kinh doanh trên nền tảng văn hoá

   • Hợp tác với các đối tác để xây dựng các chương trình thúc đẩy Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh trên nền tảng văn hoá

   • Thực hiện các đơn đặt hàng nghiên cứu về Dân tộc học và Kinh doanh trên nền tảng văn hoá

  • Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Đặng Anh Minh


 

 1. Innovation and Entrepreneurship and Digital Economy Center (IEDC)-Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Kinh tế số

  • Thành lập: năm 2017

  • Mục tiêu hoạt động: 

   • Khai thác các thế mạnh về phát triển Kinh tế số tại Việt Nam.

   • Phối hợp với các đối tác có liên quan để thực hiện các chương trình nâng cao năng lực, hợp tác nghiên cứu và xây dựng mạng lưới nhằm phát triển Kinh tế số.

  • Nhân sự:

   • Các chuyên gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

   • Các chuyên gia nghiên cứu về Kinh tế số

  • Các hoạt động chính:

   • Nghiên cứu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và Kinh tế số

   • Thực hiện các chương trình nâng cao năng lực về Kinh tế số

   • Hợp tác với các đối tác để xây dựng các chương trình thúc đẩy Đổi mới sáng tạo và Kinh tế số

   • Thực hiện các đơn đặt hàng nghiên cứu về Đổi mới sáng tạo và Kinh tế số

  • Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Đặng Tuấn Minh

Tin tức liên quan