Tài liệu thảo luận chính sách: Cơ chế hỗ trợ tài chính cho khởi nghiệp sáng tạo

Tài liệu thảo luận chính sách "Cơ chế tài chính hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo - Kinh nghiệm của IPP2, các mô hình quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam" do Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) thực hiện.

Với mục đích chuyển giao các bài học kinh nghiệm và công cụ thực hành của IPP2 một cách bền vững trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam, IPP2 đã tổ chức nhóm nghiên cứu độc lập về cơ chế tài chính hỗ trợ cho khởi nghiệp sáng tạo, nhằm tiếp cận các công cụ hỗ trợ của IPP2 như một nghiên cứu điển hình, đặt trong bối cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam, so sánh với các xu hướng và mô hình quốc tế, từ đó đưa ra các nhóm khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam.

Tải tài liệu >>TẠI ĐÂY

Nguồn: ipp.vn

Tài liệu khác