Sự kiện sắp tới

Thứ ba, 13/06/2017 | 10:30 đến 11:30
MIỄN PHÍ: cho startup tham gia buổi đầu.  Peer-to-Peer Coaching: Nơi học hỏi, phát triển vì...
Thứ sáu, 26/05/2017 | 09:00 đến Chủ nhật, 28/05/2017 | 04:00
Đào tạo tăng cường cho doanh nghiệp: Đổi mới sáng tạo bằng Tư duy & Công cụ của Khởi...
Thứ ba, 18/10/2016 | 04:30, Thứ tư, 19/10/2016 | 04:30, Thứ năm, 20/10/2016 | 04:30
Lean Startup - Khởi nghiệp tinh gọn mang lại cho bạn những gì? Nếu bạn là một dự án khởi...
Thứ sáu, 02/10/2015 | 06:00 đến 08:30
Sản phẩm và Dịch vụ của bạn mang đến những giá trị nào cho khách hàng? Liệu những gì sản phẩm...