Sự kiện sắp tới

Thứ sáu, 08/12/2017 | 03:00 đến 04:30
Làm thế nào để trả lời nhà đầu tư về quy mô thị trường của bạn? Làm thế nào để biết chắc mình...
Thứ sáu, 22/12/2017 | 09:00 đến 04:30
Được phát triển từ đúc rút và trải nghiệm của KisStartup qua hàng trăm hội thảo, gặp gỡ chia...
Thứ sáu, 19/01/2018 | 11:30 đến Thứ bảy, 20/01/2018 | 12:30
Chương trình ILT Asean Mentoring & Networking - Cố vấn khởi nghiệp du lịch "Innovation...
Thứ ba, 06/03/2018 | 09:00 đến 05:00
Với phương pháp giảng dạy khác biệt, không lý thuyết mà hướng dẫn học viên trải nghiệm, sau...
Thứ năm, 11/05/2017 | 09:00, Thứ tư, 17/05/2017 | 09:00, Thứ năm, 18/05/2017 | 09:00
Đào tạo và Thực hành tăng cường cho khởi nghiệp: Tư duy & công cụ của Khởi nghiệp tinh...
Thứ hai, 19/06/2017 | 09:00 đến Thứ tư, 28/06/2017 | 04:00
Đào tạo và Thực hành tăng cường cho khởi nghiệp: Tư duy & công cụ của Khởi nghiệp tinh...
Thứ tư, 21/06/2017 | 09:00 đến Thứ sáu, 23/06/2017 | 04:00
TRAINING OF THE TRAINERS VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP --- Bạn muốn trở thành người đào...
Thứ ba, 20/06/2017 | 10:30 đến 11:30
MIỄN PHÍ: cho startup tham gia buổi đầu.  Peer-to-Peer Coaching: Nơi học hỏi, phát triển vì...
Thứ ba, 13/06/2017 | 10:30 đến 11:30
MIỄN PHÍ: cho startup tham gia buổi đầu.  Peer-to-Peer Coaching: Nơi học hỏi, phát triển vì...
Thứ sáu, 26/05/2017 | 09:00 đến Chủ nhật, 28/05/2017 | 04:00
Đào tạo tăng cường cho doanh nghiệp: Đổi mới sáng tạo bằng Tư duy & Công cụ của Khởi...
Thứ ba, 06/06/2017 | 10:30 đến 11:30
MIỄN PHÍ: cho startup tham gia buổi đầu.  Peer-to-Peer Coaching: Nơi học hỏi, phát triển vì...
Thứ năm, 25/05/2017 | 05:30 đến 07:30
"Lo làm chuồng trước khi mất bò" - Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ của bạn như thế nào...
Thứ hai, 15/05/2017 | 09:00 đến 11:30
Là một phần quan trọng trong các chương trình hỗ trợ startup nhưng Huấn luyện viên (Coach)...
Thứ tư, 21/06/2017 | 04:00 đến 05:00
Sau thời gian tuyển chọn, phỏng vấn Mentee tiềm năng, chúng tôi đã có danh sách chính thức...
Thứ tư, 10/05/2017 | 10:00 đến 11:00
Peer-to-peer coaching là một hình thức phổ biến ở Silicon Valley khi các nhóm khởi nghiệp...
Thứ năm, 11/05/2017 | 09:30 đến 11:30
Khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch Du lịch và những sáng tạo không giới hạn do đặc thù riêng...
Thứ tư, 12/04/2017 | 09:00 đến Thứ sáu, 14/04/2017 | 04:00
Khai giảng khóa 6 - Đào tạo Tư duy & Công cụ Khởi nghiệp tinh gọn dành cho giảng viên,...
Thứ ba, 11/04/2017 | 04:30 đến 06:30
“Cách để có ý tưởng khởi sự kinh doanh không phải là nghĩ về ý tưởng. Đó là phải tìm kiếm vấn...
Thứ hai, 17/04/2017 | 05:00 đến 07:30
  HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ CHO KHỞI NGHIỆP VỀ VẤN ĐỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ.  Thời gian đặt câu...
Thứ năm, 22/06/2017 | 04:00 đến 05:00
Trở thành một mentor cho startup khó hay dễ? Bạn phải có những điều kiện gì? Đó là những băn khoăn...