nhà đầu tư thiên thần

Đào tạo ĐẦU TƯ TÁC ĐỘNG 101 - Mở đơn đăng ký

Đầu tư tác động mặc dù là hình thức đầu tư quan trọng vừa tạo nguồn vốn cho giải pháp tạo tác độn xã hội và môi trường vừa có thể đem lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư so với phương thức đầu tư truyền thống nhưng tại Việt Nam, thị trường đầu tư tác động vẫn đang ở giai đoạn đầu, ít cả về số vốn rót vào thị trường và số thương vụ thành công so với các nước láng giếng như Indonesia hay Philippines. Đặc biệt, thị trường đầu tư tác động tại Việt Nam còn khuyết mảng khá lớn ở thị trướng vốn giai đoạn đầu - đầu tư thiên thần.

Tiếng Việt

Hanoi - Meet your angel - Coaching and Investing

Hanoi - Meet your angel
- Khi gặp gỡ không chỉ là gặp gỡ mà còn là mối quan hệ đi sâu tìm hiểu giữa Startup và Nhà đầu tư thiên thần. Nhà đầu tư thiên thần sẽ theo sát quá trình tập huấn tăng cường cùng bạn.

Hanoi - Meet your angel là chương trình đặc biệt được thiết kế theo The Seattle Conference - một chương trình dành cho những doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu tư thiên thần có cơ hội học hỏi và quan sát, tìm hiểu kỹ lẫn nhau để tiến tới bước đầu tư sau khi kết thúc một tháng huấn luyện tăng cường.

Tiếng Việt

Angel Investment - WHY and HOW

"Nhà đầu tư thiên thần chuyên nghiệp là người không ngừng học hỏi để đầu tư tốt hơn"

Sự kiện chỉ dành cho những nhà đầu tư thiên thần và/hoặc mong muốn trở thành nhà đầu tư thiên thần chuyên nghiệp với sự tham gia dẫn dắt của những nhà đầu tư kỳ cựu từ Mỹ - Luni Libes- Sáng lập Fledge.co (Quỹ đầu tư thiên thần) và John Sechrest - Sáng lập chương trình Seattel Angel Conference với 16 năm tại Seattle.

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ SẼ ĐƯỢC:
- Lắng nghe và trao đổi trực tiếp với Luni và John qua webinar

Tiếng Việt