Mở đơn tham gia ILT Asean Mentoring and Networking - Cố vấn khởi nghiệp du lịch

Jan
19
Mở đơn tham gia ILT Asean Mentoring and Networking - Cố vấn khởi nghiệp du lịch

Chương trình ILT Asean Mentoring & Networking - Cố vấn khởi nghiệp du lịch

"Innovation Land of Tourism (ILT) là dự án tập trung vào đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch trong khu vực ASEAN. Nhằm hỗ trợ các bạn startup hiệu quả nhất, chúng tôi bắt đầu bằng mentoring và networking. 

Theo đó, chúng tôi sẽ lựa chọn những dự án tiềm năng để tập trung hỗ trợ về cố vấn và phát triển mạng lưới, chuẩn bị những bước tiếp theo cho đầu tư. Trong đợt 1, 10 dự án tiềm năng nhất sẽ được lựa chọn để hỗ trợ trong 1.5 tháng, cụ thể như sau:

- Cố vấn 1:1 trong 12h (tối đa 3h/tuần) với các cố vấn trong 34 cố vấn khởi nghiệp là những CEO có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch khách sạn nhà hàng tại Hà Nội và HCMC
- Giới thiệu network để gia tăng bán hàng và khả năng thử nghiệm sản phẩm
- Đăng tải thông tin hồ sơ dự án trên sàn kết nối đầu tư Investmatch.netmiễn phí trong 06 tháng
- Tham gia kết nối với các doanh nghiệp du lịch tại Hi-Tech Konec
Kết thúc 1.5 tháng, các dự án sẽ được giới thiệu cơ hội kết nối đầu tư với những nhà đầu tư tiềm năng và/hoặc tham gia chương trình tăng tốc ILT - ASEAN Accelerator
Để tham dự chương trình bạn thực hiện theo các bước sau đây:

- Điền form đăng ký
cho STARTUP: https://goo.gl/forms/1tEDuGA9ACPYMqir2
cho MENTOR: https://goo.gl/forms/DlO7nzzIeaYYDZyz2

- Cam kết tham dự chương trình trong 1.5 tháng
- Tham gia cộng đồng ILT: https://www.facebook.com/groups/InnovationlandforTourism/"
Hạn chót nộp hồ sơ tham dự: 5pm. 19.1.2018.
#Đổimơisángtạodulịch
#ILTproject
#cốvấnkhởinghiệpdulịch
---
"Innovation Land of Tourism (ILT) is a project focused on innovation in tourism in the ASEAN region.In order to support startup the most in their sales and networking for scaling up, we start with mentoring and networking before introducing them to our accelerator.

Phase 1:
10 most potential projects will be selected to support in 1.5 months. Selected project will benefit from:
Mentoring 1: 1 in 12 hours (max 3 hours per week) with mentors in the network of 34 ILT start-up mentors who are experienced CEOs in the hospitality, travel industry in Hanoi and HCMC.
Introduction to network to increase sales and product testing
Registration for membership on Investmatch.net (investment matching platform) free of charge in 06 months
Phase 2: 
After 1.5 months of mentoring & networking, projects will be: 
introduced to investment opportunities with potential investors and / or
participate in ILT - ASEAN Accelerator
To register for the program, please note the following information

Fill in the registration form as a STARTUP
https://goo.gl/forms/1tEDuGA9ACPYMqir2
Fill in the registration form as a MENTOR
https://goo.gl/forms/DlO7nzzIeaYYDZyz2
Join the ILT community: https://www.facebook.com/groups/InnovationlandforTourism/ 
Deadline for application: 5pm. January 19th, 2018

#ILTAseanMentoringandNetworking
#InnovationlandofTourism
#startuptourismmentoringnetworking
#Tăngtốckhởinghiệpdulịch

Thời gian : 
Thứ sáu, 19/01/2018 | 11:30 AM đến Thứ bảy, 20/01/2018 | 12:30 PM

Sự kiện khác