impact startup

Beyond 2021: Hội nghị Nhà đầu tư xuyên biên giới

Beyond 2021: Hội nghị nhà đầu tư xuyên biên giới quy tụ các nhà đầu tư quốc tế và khu vực có tầm giàu kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng để cùng thảo luận và chia sẻ với nhà đầu tư tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về tương lai thị trường vốn đầu tư giai đoạn đầu. 

Tiếng Việt

Ra mắt Impact F Ươm tạo và Tiền tăng tốc cho Doanh nghiệp tạo tác động

Sau hơn 3 năm làm việc và hỗ trợ dự án kinh doanh bền vững và tạo tác động tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng những chương trình, dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp tạo tác động, đặc biệt ở giai đoạn đầu, vẫn còn thiếu và chưa đủ.

Tiếng Việt