impact F

Ra mắt Impact F Ươm tạo và Tiền tăng tốc cho Doanh nghiệp tạo tác động

Sau hơn 3 năm làm việc và hỗ trợ dự án kinh doanh bền vững và tạo tác động tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng những chương trình, dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp tạo tác động, đặc biệt ở giai đoạn đầu, vẫn còn thiếu và chưa đủ.

Tiếng Việt