HTX

Đổi mới sáng tạo Mô hình kinh doanh bằng Online Marketing

Ngày 19.05.2020 KisStartup chính thức kết thúc 05 ngày đào tạo tăng cường về Đổi mới sáng tạo Mô hình kinh doanh bằng Online Marketing với đối tượng là 08 Hợp tác xã trên khắp cả nước nằm trong chương trình hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ Agriterra. Lớp học được tổ chức Online nhằm tạo điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như chi phí cho các HTX tham dự. 

Trong suốt 05 ngày đào tạo và thực hành tăng cường, các hợp tác xã có cơ hội học  và vẽ lại Mô hình kinh doanh của HTX mình đồng thời từng bước tiếp cận với Online Marketing từ cơ bản nhất, hiểu và từng bước chuyển đổi từ mô hình bán hàng truyền thống sang kinh doanh và tiếp cận thị trường kết hợp giữa online và offline.

Sau 05 ngày kết hợp giữa học và thực hành liên tục, các HTX đã có những kết quả rõ rệt qua việc thử nghiệm Online Marketing qua Facebook. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thành viên trong nhóm HTX, sau buổi đào tạo số 03 đã có những kết quả rất rõ rệt. Ví dụ như có những HTX đã nhận được đơn đặt hàng cafe lên tới 02 tấn. 

Kết thúc khóa đào tạo tăng cường, các HTX sẽ gặp 1:1 với KisStartup để ra được kế hoạch hành động và KPIs thực hiện trong 06 tháng tới với mục tiêu thúc đầy Online Marketing để tăng doanh số.

Sau khóa học 05 buổi, KisStartup cam kết tiếp tục hỗ trợ các HTX tham gia 01 tháng. Ngoài ra, HTX chăm chỉ nhất đồng thời cũng được trao một vé tham gia vào Liên minh Thực tập & Tuyển dụng NETA batch 2. Tháng 6 này, sau khi đã học và hệ thống các kênh online và cơ sở dữ liệu khách hàng một cách minh bạch và rõ ràng, HTX nhận giải sẽ được nhận thực tập sinh vào hỗ trợ và củng cố phần Online Marketing cho HTX của mình.