GEDSI

Đại diện KisStartup Tham Dự Impact Harvest Forum của UN ESCAP

KisStartup hân hạnh thông báo đại diện của chúng tôi - Bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh vừa tham dự Impact Harvest Forum, một sự kiện uy tín do Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á và Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) tổ chức. Đây là cơ hội tuyệt vời để giao lưu với các nhà sáng lập, nhà đầu tư và các Tổ chức Hỗ trợ Doanh nhân (ESO) từ ASEAN, Ấn Độ, Sri Lanka, Hồng Kông, Úc và Hoa Kỳ.

Những Xu Hướng Mới Nổi Bật

Diễn đàn này đã nêu bật bốn xu hướng mới nổi quan trọng:

  1. GenderLensInvesting: Đầu tư dựa trên giới tính đang trở thành một xu hướng quan trọng, khuyến khích các nhà đầu tư xem xét yếu tố giới trong quá trình ra quyết định đầu tư. Điều này không chỉ thúc đẩy sự bình đẳng giới mà còn mang lại lợi nhuận bền vững và lâu dài.

  2. BlendFinance: là sự kết hợp giữa các nguồn tài trợ công và tư nhằm tối ưu hóa nguồn lực và giảm rủi ro cho các dự án đầu tư. Xu hướng này đang giúp các dự án có tác động xã hội dễ tiếp cận hơn với nguồn vốn cần thiết.

  3. InclusiveBusinessModel: Mô hình kinh doanh bao trùm tập trung vào việc đưa các nhóm thiểu số và những người kém may mắn vào chuỗi giá trị, đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế.

  4. ImpactBusiness: Doanh nghiệp tác động đang ngày càng trở nên quan trọng, nhấn mạnh việc tạo ra các giá trị xã hội và môi trường song song với lợi nhuận tài chính.

Kết Nối và Học Hỏi

Sự kiện này đã mở ra cơ hội kết nối với một mạng lưới đa dạng, mang lại những góc nhìn mới mẻ và những hiểu biết có giá trị. Việc gặp gỡ và học hỏi từ các chuyên gia, nhà đầu tư và các nhà sáng lập đến từ ASEAN và các khu vực khác không chỉ giúp chúng tôi mở rộng mạng lưới quan hệ mà còn cung cấp những thông tin quan trọng để phát triển các sáng kiến hiện tại và tương lai của KisStartup.

Đóng góp vào những dự án hiện tại của KisStartup

Với những kiến thức và kết nối thu được từ Diễn đàn, chúng tôi tin tưởng rằng KisStartup sẽ tiếp tục phát triển và góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển bền vững, bao trùm và có tác động tích cực đến xã hội. Chúng tôi rất mong chờ những cơ hội hợp tác và triển khai các dự án mới, đưa những xu hướng mới nhất này vào thực tiễn với những cam kết mạnh mẽ trong việc áp dụng và đo lường các tiêu chuẩn về Giới tính, Bình đẳng, Đa dạng và Hòa nhập (GEDSI - Gender Equality, Diversity and Social Inclusion). Với tầm nhìn thúc đẩy một môi trường kinh doanh bao trùm và bình đẳng, chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc triển khai khung GEDSI trong mọi hoạt động và chiến lược phát triển của mình.

Ngoài ra xu hướng chuyển đổi số và sử dụng dữ liệu đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất và tác động của các tổ chức và doanh nghiệp. Tại Impact Harvest Forum, các chuyên gia đã chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp tiên tiến, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ và dữ liệu để thúc đẩy sự phát triển bền vững và bao trùm. KisStartup cũng cam kết tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả để không ngừng cải thiện hiệu suất và tạo ra những tác động tích cực cùng các nhà sáng lập chúng tôi đã làm việc. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn ESCAP và tất cả các đối tác đã tạo điều kiện cho chúng tôi tham dự Impact Harvest Forum này. Hy vọng rằng, với những hiểu biết và kinh nghiệm thu được, KisStartup sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành một phần của sự thay đổi tích cực trong cộng đồng doanh nhân tạo tác động tích cực toàn cầu.

Tác giả: 
KisStartup