Cơ hôi cho Startup trong lĩnh vực năng lượng

KisStartup xin giới thiệu với bạn cơ hội cho startup trong lĩnh vực năng lượng được hỗ trợ và tăng tốc tại Tây Ban Nha và Châu Âu. Mở đơn từ 29.1.2019 đến 4.3.2019. 

Chương trình Tăng tốc của quỹ Fundación Repsol, Fondo de Emprendedores, đang tìm kiếm những startup đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ và di động. Những dự án được lựa chọn sẽ không những được hỗ trợ về tài chính mà còn được đào tạo, nhận được sự cố vấn của đội ngũ mentor và những nhà đầu tư tiềm năng. Vốn sẽ được cấp cho những startup có giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng, vật liệu mới, hóa chất, kinh tế tuần hoàn. Có hai mức độ phát triển của dự án (1) Dự án của những startup trưởng thành nhưng chưa đạt đến mức độ thương mại hóa (2) Ý tưởng: Startup đang kiểm chứng công nghệ hoặc mô hình kinh doanh 

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.fundacionrepsol.com/en/talent-development/entrepreneurs-fund...

Tác giả: 
KisStartup

Tài liệu khác