Về chúng tôi

Tầm nhìn của KISSTARTUP là trở thành một cộng đồng liên tục phát triển của những cá nhân, tổ chức ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, xây dựng, phát triển tại Việt Nam, hoạt động trên phạm vi toàn cầu và sáng tạo những tác động BỀN VỮNG.

FoodAlfa Ươm tạo & Tăng tốc, Phát triển Mạng lưới Nhà đầu tư...

Kết nối Công nghệ cao, Đào tạo Đổi mới sáng tạo trong Doanh nghiệp...

Đào tạo Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, Huấn luyện tăng cường 1:1,...

Đào tạo, Huấn luyện, Cố vấn, Nghiên cứu, Kết nối Doanh nghiệp

Sự kiện sắp tới

Thứ năm, 11/11/2021 | 08:00 đến 09:30
Thứ tư, 18/08/2021 | 06:00 đến 08:30
Thứ tư, 25/08/2021 | 09:00 đến 10:30, Thứ tư, 08/09/2021 | 09:00 đến 10:30, Thứ tư, 22/09/2021 | 09:00 đến 10:30

Thông báo

Bài viết của KisStartup

Tạ Hương Thảo - Capacity manager - KisStartup
Thứ năm, 13/05/2021 | 02:07

Đọc thêm

Hãy dành 1 giờ cafe cùng KisStartup hoặc tham gia cùng chúng tôi