Về chúng tôi

Sứ mệnh của KISSTARTUP là xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo VỮNG - BỀN cho các thế hệ doanh nhân mới của Việt Nam

Khởi nghiệp tinh gọn, Huấn luyện 1:1, Cố vấn khởi nghiệp trong...

Hỗ trợ các startup giai đoạn trước tăng tốc & tăng tốc thông...

Nội dung sáng tạo để kiểm chứng, thâm nhập thị trường dựa trên...

Triển khai các nghiên cứu thực tiễn theo đơn đặt hàng về khởi...

Sự kiện sắp tới

Thứ sáu, 29/03/2019 | 09:00 đến 12:00
Thứ tư, 13/03/2019 | 11:30 đến 05:00
Thứ sáu, 30/11/2018 | 09:00 đến 05:00

Thông báo

Bài viết của KisStartup

Nguyễn Đặng Tuấn Minh - Sáng lập & CEO KisStartup
Thứ năm, 07/03/2019 | 10:29

Đọc thêm

Hãy dành 1 giờ cafe cùng KisStartup hoặc tham gia cùng chúng tôi