Về chúng tôi

Tầm nhìn của KISSTARTUP là trở thành một cộng đồng liên tục phát triển của những cá nhân, tổ chức ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, xây dựng, phát triển tại Việt Nam, hoạt động trên phạm vi toàn cầu và sáng tạo những tác động BỀN VỮNG.

FoodAlfa Ươm tạo & Tăng tốc, Phát triển Mạng lưới Nhà đầu tư...

Kết nối Công nghệ cao, Đào tạo Đổi mới sáng tạo trong Doanh nghiệp...

Đào tạo Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, Huấn luyện tăng cường 1:1,...

Đào tạo, Huấn luyện, Cố vấn, Nghiên cứu, Kết nối Doanh nghiệp

Sự kiện sắp tới

Thứ sáu, 06/10/2023 | 07:30 đến Thứ sáu, 24/11/2023 | 09:00
Thứ tư, 27/09/2023 | 02:00 đến 03:30

Bài viết của KisStartup

Nguyễn Đặng Anh Minh - Nguyễn Đặng Tuấn Minh
Chủ nhật, 26/03/2023 | 10:31

Đọc thêm

Hãy dành 1 giờ cafe cùng KisStartup hoặc tham gia cùng chúng tôi