Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên & KisStartup triển khai khóa huấn luyện TOT cho Giảng viên đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo