trí tuệ nhân tạo

Thách thức Tìm kiếm giải pháp công nghệ AI, Big Data, Automation

Thách thức “Tìm kiếm giải pháp công nghệ AI, Big Data, Automation" cho DNVVN & Siêu nhỏ tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ hoạt động Làng Đổi mới sáng tạo Tập đoàn- Techfest 2022. Với sự tham gia của các tập đoàn, startup, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên trên phạm vi toàn cầu, chương trình được triển khai nhằm tìm kiếm các giải pháp AI, Big Data, Automation để thúc đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các DNVVN & Siêu nhỏ tại Việt Nam.
Thông tin về Challenge - Thách thức:

Tiếng Việt