Sự kiện train the mentor dành cho giảng viên các trường Đại học

07/01/20 01:01:51 Lượt xem:

Ngày 29.12.2019, KisStartup tổng kết năm 2019 bằng nỗ lực đưa hoạt động mentoring vào trường đại học, hỗ trợ các giảng viên, những người quản lý các chương trình khởi nghiệp tại các trường đại học. 
Giảng viên từ 7 trường đại học đã tới tham dự buổi đào tạo để hiểu về đúng bản chất của mentoring, những giá trị mà hoạt động mentoring mang lại cho cả thầy và trò trong trường đại học. Các giảng viên cũng được chia sẻ kinh nghiệm về cách vận hành một chương trình mentoring từ giai đoạn đầu tiên, những khó khăn có thể gặp phải. 
Sau buổi đào tạo, các giảng viên tham gia tìm hiểu mối quan hệ mentoring bằng việc tham gia Gala Dinner của SME Mentoring 1on1 Hà Nội. Các giảng viên sẽ được hỗ trợ từ SME Mentoring Hà Nội trong suốt quá trình để có thể phát triển các hoạt động tại trường mình và xây dựng cộng đồng mentor-mentee. 

 


---
 

#SMEmentoring  #Mentor #covan #Mentor_truongdaihoc #daotaomentor #trainthementor