Ký kế hợp tác giữa Quỹ đầu tư mạo hiểm BKFund và KisStartup

29/03/21 10:03:46 Lượt xem:

KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM BK FUND & KISSTARTUP NHẰM THÚC ĐẨY  VÀ MỞ RỘNG CƠ HỘI ĐẦU TƯ 
 
Ngày 15.3.2021, KisStartup chính thức ký thỏa thuận hợp tác với Quỹ đầu tư mạo hiểm BK Fund. Qua đây KisStartup và Quỹ Đầu tư mạo hiểm BK Fund sẽ cùng phối hợp đỡ đầu và thúc đẩy phát triển cả về năng lực và về vốn của những công ty tiềm năng. Trong hợp tác này, KisStartup và BK Fund nhắm đến các startup là những công ty khởi nghiệp tiềm năng tăng trưởng nhanh.và  những spin-off là những công ty khởi nguồn công nghệ từ trường đại học.
 
Trong vai trò này, KisStartup hợp tác chặt chẽ cùng BK Fund trong 03 hoạt động cụ thể sau:
 
Rà soát và Giới thiệu startup và spin-off tiềm năng dựa theo những tiêu chí BK Fund đề ra. Với những startup và spin-off được KisStartup tiến cử sẽ trực tiếp đi vào vòng phỏng vấn cùng các nhà đầu tư và chuyên gia từ phía BK Fund. 
Hai bên đồng hành để cùng nhau ĐẦU TƯ và UƠM TẠO. Quy mô đầu tư hiện tại của BKFund nằm trong khoảng 1 tỉ đồng/ 1 dự án
Mở rộng hợp tác thúc đẩy ĐMST và Khởi nghiệp. Cả KisStartup và BK Fund sẽ sẵn sàng hợp tác, tham gia, hỗ trợ cho các hoạt động của nhau về thúc đẩy đổi mới sáng tạo (ĐMST) và Khởi nghiệp. 
 
Ngay sau hoạt động ký kết vào ngày 15.3 này, hai bên sẽ mở đầu với hai chương trình Lab2market - Từ phòng Lab đến thị trường và VCAP - Chương trình tăng tốc Thương mại hóa cho các nhà khoa học Việt Nam.
 

 

Tin tức liên quan