KisStartup tiến hành tập huấn cho Cán bộ & Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam

11/08/18 05:08:45 Lượt xem:

Ngày 9.8.2018, KisStartup đã tiến hành tập huấn cho cán bộ giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam về xây dựng và phát triển mô hình của WEHUB hỗ trợ khởi nghiệp. Với định hướng trở thành địa điểm tin cậy hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, cán bộ nòng cốt của WEHUB cùng KisStartup tham gia chương trình tập huấn tăng cường 03 ngày. Với định hướng phát triển được mô hình hỗ trợ cho đối tượng đặc thù là phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh, đồng thời tìm kiếm và phát triển những kênh phát huy nguồn lực hiện tại của WEHUB và thúc đẩy những giá trị ra cộng đồng. Với những nguồn lực hiện có như vườn ươm, chương trình, sự kiện, cuộc thi dành cho phụ nữ khởi nghiệp và mạng lưới Hội nữ doanh nhân, WEHUB đang tìm kiếm những cách thức khai thác hiệu quả các nguồn lực này. 

Chương trình lồng ghép giữa kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp, những công cụ giúp phát triển mô hình kinh doanh, mô hình vận hành và các bài tập thực hành nhằm khai thác triệt để thế mạnh của đơn vị. 

Chương trình dự kiến kết thúc vào ngày 21.8.2018. 

 

Tác giả: 
KisStartup