Hợp tác giữa KisStartup và Đại học Quốc gia Hà Nội trong thiết kế, giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giảng viên, cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp và sinh viên

21/06/18 05:06:56 Lượt xem:

Năm 2018, KisStartup là đối tác chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc thiết kế và triển khai chương trình đào tạo Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 05 đối tượng quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Đại học Quốc gia Hà Nội: Giảng viên (Lớp cơ bản và Nâng cao) nhằm giúp các giảng viên lồng ghép các kiến thức đổi mới sáng tạo vào chương trình, môn học giảng dạy; Giảng dạy lại khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Cán bộ hỗ trợ các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Cơ bản & Nâng cao). 

Theo đó, ĐHQG HN đứng ra tổ chức các chương trình đào tạo với sự hỗ trợ kinh phí từ đề án 844 của Chính phủ về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp; KisStartup đảm nhiệm việc thiết kế nội dung chương trình và phối hợp với ĐHQGHN triển khai các lớp học cho giảng viên, cán bộ, sinh viên trong trường. Các chuyên gia giảng dạy trong chương trình là những chuyên gia tốt nghiệp chương trình TOT1- Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam Phần Lan (xem tại đây)

Đây cũng là chương trình Training of the Trainers duy nhất KisStartup sẽ thực hiện trong năm 2018 với mong muốn đóng góp vào sự hình thành những giảng viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của hệ sinh thái khởi nghiệp. 

Các bạn quan tâm đến chương trình có thể xem tại website của VNU hoặc chi tiết tại 

- KHOÁ ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP ĐMST DÀNH CHO GIẢNG VIÊN (LỚP CƠ BẢN)

KHOÁ ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP ĐMST DÀNH CHO SINH VIÊN (LỚP SƠ CẤP)

KHOÁ ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP ĐMST DÀNH CHO GIẢNG VIÊN (LỚP NÂNG CAO)

KHOÁ ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP ĐMST DÀNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÃ CÓ Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP

KHOÁ ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP ĐMST DÀNH CHO CÁN BỘ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

 

Tác giả: 
KisStartup

Tin tức liên quan