Đào tạo Tư duy Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tại Đại học Công nghiệp Hà Nội - HAUI

07/01/20 01:01:47 Lượt xem:

ĐÀO TẠO TẠO TƯ DUY ĐỔI MỚI SÁNG TẠI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – HAUI
 
 
Đạo tạo tư duy đổi mới sáng tạo tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nằm trong chương trình hợp tác giữa Đoàn thanh niên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (CLB SIP HAUI) và VinTech city. Trong chương trình này, KisStartup đóng vai trò là đơn vị phụ trách chuyên môn đào tạo cho không chỉ sinh viên đã có dự án hoặc ý tưởng khởi nghiệp mà chương trình còn được thiết kế một buổi đặc biệt dành cho các thầy cô trong trường với mong muốn tạo ra những giảng viên nguồn có khả năng đỡ đầu, hỗ trợ và giám sát trực tiếp các ý tưởng hoặc dự án đi ra từ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Chương trình đào tạo trực tiếp được diễn ra trong 04 buổi và kết thúc vào buổi chiều ngày 17.11.2019. Kết thúc chương trình đào tạo trực tiếp này là mở ra 03 tháng hỗ trợ tiếp theo cho 05 dự án tiềm năng nhất được chọn lọc dưới sự giáo sát trực tiếp của giảng viên nguồn và KisStartup.
 
KisStartup hy vọng đây là bước khởi đầu nhỏ cho những bước tiến dài hơn của trường đại học trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ mạnh mẽ cho chính sinh viên trong trường.
---
#kisstartup #HAUI #đại_học_công_nghiêpj_hà_nội #Vintechcity
#đào_tạo_đổi_mới_sáng_tạo #đổi_mới_sáng_tạo #trường_đại_học 
 

     

 

Tác giả: 
KisStartup

Tin tức liên quan